2min Devices

Magnetische schijven kunnen veel meer data opslaan

Magnetische schijven kunnen veel meer data opslaanOnderzoekers van de State University of New York hebben een methode ontdekt om de dichtheid van de gegevensopslag op magnetische schijven fors op te schroeven. Daarmee wordt het mogelijk terabits aan gegevens per vierkante inch weg te schrijven. Op dit moment ligt de dichtheid op magnetische schijven in de orde van grootte van 50 gigabits per vierkante inch; op laboratoriumschaal zijn dichtheden van 300 gigabits bereikt.

De nieuwe methode maakt gebruik van dunne ‘draadjes’ nikkel van enkele atomen dik. Deze draadjes fungeren als ultragevoelige sensor. De gevoeligheid voor de veranderingen in het magnetisch veld liggen een factor 5000 hoger dan bij ‘gewone’ magnetische sensoren. Daardoor hebben de nikkeldraadjes minder last van de verzwakking in het magnetisch veld die noodzakelijkerwijs optreedt wanneer per bit minder van de opppervlakte van een schijf gereserveerd wordt.

Het mechanisme dat voor de ultragevoeligheid van de nikkelsensoren zorgt, is nog grotendeels onbegrepen. Duidelijk is wel dat de dikte van de draadjes een rol speelt. Doordat deze maar enkele atomen dik zijn, vindt geen verstrooiing plaats van de elektronen die door wisselingen in het magnetisch veld op drift raken. Maar dit zogeheten ballistische magnetoresistente effect is volgens ontdekkers Harsh Chopra en Susan Hua onvoldoende om de enorme winst in gevoeligheid te verklaren.

Toepassing van de ontdekking in hardeschijfsystemen laat waarschijnlijk nog wel een jaar of zes tot acht op zich wachten. De onderzoekers zien daarnaast ook mogelijkheden voor de sensordraadjes in biomedische toepassingen, met name bij het detecteren van moleculen; dergelijke toepassingen zouden al binnen een jaar of drie op de markt kunnen komen.