Microsoft heeft nieuwe beschuldigingen geuit tegen Sun Microsystems, in de voortdurende strijd tussen beide bedrijven over Java. In een separate aanklacht bij de rechtbank stelt het bedrijf dat Sun contractbreuk heeft gepleegd en wellicht de Californische bedrijfswetgeving heeft overtreden. Sun en Microsoft strijden nog steeds voor de rechtbank om het al of niet met Windows meeleveren van Suns versie van Java. In januari besliste rechter Frederick Motz dat Microsoft inderdaad Suns versie moet meeleveren, maar die beslissing is na een beroep van Microsoft voorlopig aangehouden.

Microsoft zegt nu dat Sun zich niet gehouden heeft aan de details van een eerdere door de rechtbank afgedwongen regeling van januari 2001, waarbij Microsoft 20 miljoen dollar betaalde. Microsoft zou ‘concurrentieschade’ hebben opgelopen. Op 3 april dient het beroep van Microsoft op de beslissing van Motz, het volgende hoofdstuk in de al sinds 1997 durende strijd tussen de twee.