min

Tags in dit artikel

Niet alleen de meeste aankopen worden onder werktijd gedaan, maar er wordt ook veel naar een andere baan gezocht.

Uit een Amerikaans onderzoek, dat begin van deze maand is uitgevoerd door Hudson Highland Groep, is gebleken dat een groot aantal werknemers tijdens het werk online zoekt naar een nieuwe baan. Het feit dat het internetgebruik wordt gecontroleerd, schrikt het personeel niet af.

Ongeveer de helft van de 2.694 ondervraagde denkt dat het bedrijf het internetgedrag in de gaten houd. Desalniettemin geeft een kwart aan toch regelmatig online naar nieuw werk te zoeken. Ongeveer een derde van de werknemers geeft aan dat de internetactiviteiten niet worden gecontroleerd.