1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Als je een lange biep hoorde in een ziekenhuis, dan wist je tenminste nog dat het om een patiënt met serieuze problemen ging en niet om een mobieltje. Mobieltjes zijn namelijk verboden in ziekenhuizen omdat hun straling een nefaste invloed zou hebben op de medische apparatuur. Een Amerikaanse onderzoek spreekt dat nu tegen.

Bij 192 verschillende medische apparaten hebben de onderzoekers de invloed van het gebruik van een mobieltje of een Blackberry in de buurt van het apparaat onderzocht. Die bleek niet te bestaan. Hoewel dit onderzoek geldt voor mobieltjes, geldt dit evenwel niet voor alle draagbare apparaten. Zo storen discmans bijvoorbeeld een electrocardiogramapparaat. Ook de anti-diefstal beveiliging in het ziekenhuis kan negatieve gevolgen hebben voor mensen met een pacemaker, zij het bij langere tijd van blootstelling.

Dit onderzoek kán tot gevolg hebben dat het verbod op mobieltjes in ziekenhuizen wordt opgeheven. De vraag is of de patiënten, die nood hebben aan rust, dat wel zo leuk vinden.