Een café in Valkenswaard heeft een nieuwe manier van beveiliging ontwikkeld, wanneer men het café in wil moet de hand op een scanner gelegd worden. Zo registreert het café iedereen die binnen is.

Het café in kwestie, genaamd Café De Oriënt Express, is de eerste in heel Nederland met dit systeem. Met deze maatregelen hoopt het café te voldoen aan de nieuwe normen voor beveiliging in cafés. Deze normen zijn ontwikkeld om het alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen.

De Oriënt Express heeft al jaren een pasjessysteem voor bezoekers. De technologie om vingerafdrukken te lezen is gemaakt met behulp van ClubMessage in Breda. Slechts een klein gedeelte van alle vingerafdrukken wordt daadwerkelijk opgeslagen. Opmerkelijk aan het systeem is dat alle gegevens bekend zijn wanneer de hand op de scanner ligt.