1 min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Lcd-tv’s, vaak geprezen vanwege hun efficiëntie ten opzichte van de oude crt-tv’s, spelen in werkelijkheid mogelijk een erg grote rol bij de klimaatverandering, zo waarschuwt een chemie-expert.

Michael Prather van de University of California is klaar met een studie die claimt dat de atmosferische hoeveelheden van het gas stikstoftrifluoride (NF3) de pan uitrijzen. Hij meldt deze bevindingen in de recentste editie van de Geophysical Research Letters-krant.

NF3 is zeventienduizend keer beter in het vasthouden van hitte dan het gas CO2, het bekendste broeikasgas. Stikstoftrifluoride heeft een kenmerkende geur en is zeer kwaadaardig voor de menselijke lever en nieren.

Deze stof wordt gebruikt in de hedendaagse hd-lcd-tv’s. Prather gelooft dan ook dat de explosieve vraag naar hdtv’s heeft gezorgd voor meer NF3 in de atmosfeer waardoor de uitstoot van dat gas heel erg hoog wordt.

Een ander probleem is dat de uitstoot van het stikstoftrifluoride-gas niet wordt gemeten door het wereldwijde controleprogramma van broeikasgassen opgericht door het Kyoto-verdrag, dat klimaatverandering probeert te vertragen. Daarnaast hebben tv-fabrikanten het maar zelden over de aanwezigheid van het gas, terwijl ze wel praten over de efficiëntie van de teevee.

Prather vindt dan ook dat NF3 snel op de lijst van broeikasgassen moet komen. Toen de 181 landen het verdrag ondertekenden, is dat niet gebeurd omdat het gas toen nog maar amper gebruikt werd. Nu is dat veranderd en kan het na zwavelhexafluoride het meest bijdragen aan het broeikaseffect.