1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Uit onderzoek van het IT Governance Institute, afgekort ook wel ITGI genoemd, blijkt dat slechts weinig managers vinden dat IT voor innovatie zorgt. Toch geeft een groot gedeelte van de managers wel aan dat de IT een belangrijk onderdeel is van het bedrijfsproces.

Ondanks dat de meerderheid van mening is dat IT zorgt voor een meerwaarde en hogere efficiëntie in het bedrijf, is de rol van IT vrij onbekend. Zo geeft ongeveer de helft aan niet te weten wat IT nu precies doet en geeft zestig procent aan geen innovatie te zien door IT. Het onderzoek is gehouden onder 250 niet-IT-topmanagers in 22 landen. Ongeveer een derde van alle ondervraagde geeft aan dat zij vertrouwen op hun IT-afdeling als het gaat om vernieuwing en innovatie.

De onderzoekers stellen dat door gebrek aan informatie en kennis men niet snapt hoe waardevol de IT-afdeling is. De managers geven eveneens aan niet het idee te hebben dat de IT-manager nieuwe kansen doorspeelt aan het topbestuur. De onderzoekers denken dat het probleem opgelost kan worden door een IT-manager op te nemen in het dagelijks bestuur.