Op verschillende plekken in Europa zullen sensoren worden aangebracht. Het zou gaan over onder andere bruggen, dijken en vulkanen. Wanneer er dan een gevaar lijkt aan te komen zal via die sensoren een bericht naar de supercomputers gaan, en kan via deze software worden berekend, wat er gaat gebeuren en welke maatregelen ze moeten nemen.

De technologie van deze software is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. De Europese Unie heeft de Universiteit en enkele bedrijven de opdracht gegeven voor een praktijktest van een periode van drie jaar. Het doel is om natuurrampen te voorkomen. De sensoren op dijken zijn niet nieuw. In Nederland gebruikte ze deze technologie al bij de dijk Bellingwoude in Groningen. De sensoren kunnen ook waarschuwen als de dijk verzakt op bepaalde stukken.