Een groot aantal Android-ontwikkelaars lopen veel geld mis doordat Google niet alle verkopen uitbetaalt. Het gaat specifiek om de apps die worden verkocht via de Android-website. Google zou problemen hebben om deze gegevens te verwerken en de ontwikkelaars uit te betalen. Google werkt al wel aan een oplossing voor het probleem.

Het probleem doet zich nu al enkele maanden voor. Veel ontwikkelaars was het al opgevallen dat het aantal verkopen niet in verhouding staat tot het uitbetaalde bedrag.

Op het Android-forum werd dit uitgebreid besproken door verschillende ontwikkelaars. Nader onderzoek wees uit dat het ging om de verkopen vanaf de Android-website. Het duurde wat langer dan wenselijk is maar Google heeft nu op het forum ook laten weten dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Google heeft beloofd dat iedereen gewoon het geld krijgt waar zij recht op hebben.

Op het forum staan ook reacties van mensen die enigszins geïrriteerd zijn doordat het lang duurde voordat Google reageerde en duidelijkheid gaf. Sommige ontwikkelaars dreigen met juridische stappen en andere praten over een soort van vakbond voor ontwikkelaars. De meeste ontwikkelaars lijken echter nog vertrouwen te hebben in Google en gaan er vanuit dat Google het probleem deze maand oplost en iedereen gewoon het geld krijgt waar ze recht op hebben.