Google heeft een video gelanceerd waarin wordt getoond hoe Google Glass te gebruiken is met behulp van een touchpad. In de video is onder andere te zien hoe door de interface gebladerd kan worden.

Details over Google’s digital bril zijn al grotendeels uit de doeken gedaan, maar hoe de bril uiteindelijk zal werken was voor velen nog niet geheel duidelijk. We zagen eerder al een video waarin de bril met de stem werd bediend, nu zien we hoe de bril met een vinger kan worden aangestuurd met behulp van een touchpad op de zijkant van de bril.

Door op het touchpad te tikken wordt de bril ‘wakker’ en verschijnt een menu. De stand van het scherm kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker, zodat het gehele beeld goed in zicht is. De bediening van Glass verloopt met behulp van het ingebouwde touchpad. Met je vinger kan je voorwaarts en achterwaarts vegen om door zogenaamde kaarten te navigeren. Deze kaarten vertolken verschillende onderdelen van het menu.

De kaarten die zich links van het openingsscherm bevinden betreffen volgens Google zaken die zich op dat moment afspelen, zoals het weer, vluchten en afspraken. Aan de rechterkant zijn zaken uit het verleden terug te vinden zoals berichten, video’s en foto’s.

Door omlaag te vegen op het touchpad wordt het hoofdscherm weer bereikt, door nogmaals omlaag te vegen schakelt Glass zich uit.