1 min

Tags in dit artikel

, , , , , , , ,

Facebook heeft te kampen met een aantal bugs in zijn iOS-app en deze bugs zorgen ervoor dat de app veel meer energie verbruikt dan wenselijk is. Mensen die zeer regelmatig Facebook gebruiken hebben mogelijk gemerkt dat het energieverbruik van de Facebook-app fors is gestegen de afgelopen maanden.

Facebook zelf wijdt de problemen aan bugs en zegt druk bezig te zijn met het oplossen ervan. Zo is er nu een nieuwe versie van de iOS-app beschikbaar waarbij minder "CPU-spins" moeten worden uitgevoerd. De Facebook-app controleert om de zoveel tijd of er nieuwe activiteiten of meldingen zijn en daarvoor moet de processor worden aangeroepen. In de laatste versie zou de app dat veel te vaak doen waardoor het energieverbruik enorm is toegenomen. Het is volgens Facebook vergelijkbaar met een kind in de auto die blijft vragen: "Zijn we er al? Zijn we er al?". In de nieuwste versie van de Facebook-app moet dat in elk geval zijn opgelost.

Verder heeft Facebook nog een bug ontdekt in de manier waarop geluid wordt afgespeeld in de app. Soms wordt de audiosessie niet goed afgesloten waardoor de app op de achtergrond meer energie blijft verbruiken omdat het toestel dan denkt dat er nog meer audio afgespeeld gaat worden, terwijl dat helemaal niet het geval is.

Facebook stelt dat het hogere energieverbruik niks te maken heeft met de locatiebepaling van de app of met andere GPS-diensten.