2min

Veel experts verwachten dat kunstmatige intelligentie (AI) een revolutie in de IT teweeg zal brengen. Bedrijven als Apple en Google signaleren nu al een tekort aan talentvolle AI-programmeurs. Daarnaast zijn er nog weinig opleidingen tot AI-ontwikkelaar. Normaal gesproken is een CV met opleidingen en ervaringen voor de recruiter het startpunt voor de beoordeling van een kandidaat. De functie van AI-programmeur is betrekkelijk nieuw, dus is de kans groot dat het CV geen uitkomst biedt. Om de recruiters op weg te helpen hebben diverse experts zelf aangegeven welke eigenschappen en vaardigheden essentieel zijn voor een goede AI-programmeur.  Zo hopen zij van de recruiter een AI-talentenscout te maken.

Er zijn volgens de experts twee manieren om talent tot AI-programmeur te ontwikkelen. De eerste manier is het ‘doorontwikkelen’ van medewerkers in een andere functie, de tweede manier is het focussen op vaardigheden. Uiteraard vallen deze manieren ook te combineren.

Over welke vaardigheden moet een goede AI-programmeur beschikken?

Een reguliere programmeur denkt vanuit een probleem. De programma’s die hij schrijft zijn bedoeld om een probleem of klantvraag op te lossen. Een AI-programmeur heeft geen specifiek probleem voor ogen. Zijn doel is om dataverwerking zodanig te programmeren dat daarin verbanden en patronen kunnen worden herkend. Vervolgens moeten de daaruit voortvloeiende acties (in geval van koppeling van AI met Internet of Things) of voorspellingen worden gedestilleerd.

Daarnaast moet een goede AI-programmeur over statistisch inzicht en analytisch vermogen beschikken. Het is namelijk van belang dat de brondata op orde zijn en het programma statistisch verantwoord is. Nu de uitkomst van de berekeningen niet bekend is, wordt een programmeerfout minder snel ontdekt. Ook zal, om algoritmes te kunnen schrijven, een uitgebreide wiskundige achtergrond nodig zijn. Tot slot zijn een goed analogisch denkvermogen en een aanleg voor logisch denken noodzakelijk om een AI-onderscheid te kunnen maken.

Welke functies zijn geschikt voor ontwikkeling tot AI-programmeur?

Een van de opties is om statistische programmeurs bij te scholen op het gebied van data-analyse. Met name programmeurs die met R, Python, Lysp, Prolog of Scala werken zijn makkelijk om te scholen. C, C++ en Java-programmeurs kunnen ook omgeschoold worden als ze de benodigde vaardigheden hebben. Tot slot is het een optie om data-analisten bij te scholen op gebied van statistiek. Sowieso is het nog maar de vraag in hoeverre ontwikkelingen als AI onze scholing gaan beïnvloeden.