2min

Tags in dit artikel

Pegasystems heeft een gecentraliseerd dashboard uitgebracht genaamd Enterprise Low-Code Factory. Organisaties kunnen met het dashboard snel en eenvoudig bedrijfssoftware bouwen conform organisatiestandaarden.

De Enterprise Low-Code Factory stelt organisaties in staat om een eigen community van ontwikkelaars te creëren en uit te bouwen. Dit alles zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de software, consistentie of wet- en regelgeving.

Low-code

Low-code ontwikkeling vraagt weinig tot geen ervaring met coderen. Een methode die door de enorme vraag naar software-oplossingen in populariteit toeneemt. Een gevaar is wel dat makers van low-code onbewust IT-gerelateerde problemen kunnen veroorzaken, zoals beveiligingsproblemen en hiaten in software-updates. Bovendien is er bij onvoldoende kennis ook kans op onnodige duplicatie van werk en het in de hand werken van organisatorische silo’s. 

Bij gebrek aan een vangnet om chaos op IT-gebied te voorkomen, kan het voor grote organisaties dus moeilijk zijn low-code ontwikkeling effectief uit te bouwen. Ondanks dat het implementeren van een low-code strategie als duurzaam kan worden gezien.

Low-Code Factory stelt organisaties in staat medewerkers zelf de app te laten bouwen die ze nodig hebben, met de zekerheid dat deze apps kwalitatief en consistent zijn ontwikkeld. Iets dat zorgt voor een nauwe samenwerking tussen organisatie en IT, snellere time-to-value en lagere ontwikkelkosten. 

Pega Platform

De nieuwe oplossing combineert naar eigen zeggen een aantal belangrijke elementen in een centraal dashboard. Met het Pega Platform als basis maakt de Factory low-code toegankelijker voor meer mensen binnen de organisatie en kunnen gebruikers ongeacht hun ervaring op basis van voorgedefinieerde templates apps bouwen en deze implementeren, updaten en wijzigen. De interne samenwerking met verschillende partijen zorgt voor een transparant, intuïtief en naadloos proces met een continue feedbackstroom.

Verder biedt het dashboard kwaliteit en compliance. Makers klikken op de knop ‘Request to Build’ om een eenvoudige businesscase te genereren voor het aangewezen beheerteam, dat alle opties met betrekking tot de app beheert. Denk dan aan bijvoorbeeld het geven van goedkeuring over het vrijgeven van een app, het toevoegen van specifieke kenmerken aan een app en het bepalen of een app al organisatieklaar is. Bovendien is het ook mogelijk aan te geven wie de gebruikers van de app zijn en wie gerechtigd is wijzigingen erin aan te brengen.

Pega Academy

Vanuit Pega Academy kunnen relevante cursussen gevolgd worden over hoe je een app kunt bouwen. Ook kan er een beroep worden gedaan op onder meer videohandleidingen, informatiedocumenten en artikelen van andere gebruikers.

“Enterprise Low-Code Factory omvat drie decennia ervaring van modelgestuurde applicatieontwikkeling. Hiermee kan low-code applicatieontwikkeling organisatiebreed worden uitgerold. Iedereen heeft het potentieel om een ontwikkelaar binnen de eigen organisatie te worden en innovatieve toepassingen te creëren. Tegelijkertijd kunnen IT-managers gerust zijn op de nodige balans tussen controle en samenwerking. Dit alles dankzij gestroomlijnde governance processen”, aldus Don Schuerman, CTO en vice-president productmarketing bij Pegasystems.

Enterprise Low-Code Factory is naar verwachting eind Q3 2019 beschikbaar.