2min

Tags in dit artikel

, ,

AWS heeft een aantal updates uitgebracht voor zijn data storage-oplossingen. De nu toegevoegde functionaliteit moet klanten helpen kosten te besparen voor hun data storage en het beheer hiervan te vergemakkelijken.

Een belangrijke update die de techgigant nu heeft uitgebracht, is een nieuwe versie van S3 Intelligent-Tiering. S3 is de object storage-dienst van de techgigant en biedt verschillende types van storage-infrastructuur, classes genoemd. Deze classes hebben ieder hun eigen prijs en prestaties. Met de dienst S3 Intelligent-Tiering kunnen klanten automatisch hun documenten in de juiste S3 class onderbrengen om op storagekosten te besparen.

In de nieuwe versie kunnen klanten ook documenten en bestanden die niet vaak worden gebruikt tegen lagere kosten opslaan. Wanneer een bepaalde informatie 90 dagen lang niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch naar een low-cost Archive Acces storage-infrastructuur verplaatst. Documenten en bestanden die 180 dagen niet worden gebruikt, gaan een storagelaag lager: Deep Archive Access. Deze laag is goedkoper. Volgens AWS verbeteren hiermee de opslagprestaties.

Verdere kostenbesparing

Klanten kunnen meer kosten besparen op hun opslag met het goedkoper maken van de EBS Cold HDD storage class in AWS Elastic Block Service. Deze kosten zijn nu met 40 procent verlaagd. De EBS Cold HDD storage class wordt vooral gebruikt voor het ondersteunen van Hadoop clusters, log processing workloads en andere applicaties voor big data.

Updates voor AWS DataSync en AWS Backup

Op het gebied van vereenvoudigd beheer, kondigt AWS een update voor zijn DataSync-dienst aan. Aangezien de techgigant op storagegebied zoveel capaciteit biedt, moeten beheerders soms data tussen twee storage classes verplaatsten als de vereisten van workloads veranderen. Met de update aan AWS DataSync wordt dit nu eenvoudiger, zo beweert de techgigant.

Concreet kunnen beheerders nu volledig geautomatiseerd data verplaatsen tussen Amazon S3, Amzon EFS en Amazon FSx voor Windows File Server. Hiervoor hoeven geen speciale AWS DataSync agents te worden geïnstalleerd. Bovendien profiteren de overgebrachte bestanden hierbij van automatische versleuteling, verificatie van de data-integriteit, zowel in transit als in rest, en meer inzicht op detailniveau in het verplaatsproces voor alle over te brengen datasets. Verder krijgen beheerders meer inzicht in de door de AWS DataSync-taken gebruikte netwerkbandbreedte. Hiermee kunnen zij deze per taak inregelen.

Als het om vereenvoudigd beheer gaat, is ook nog de update van AWS Backup interessant. Deze update maakt het mogelijk om automatisch backups in te plannen voor cloudgebaseerde workloads en hiervoor gerelateerde dataprotectie-taken uit te voeren. AWS Backup is nu ook geschikt voor Windows-workloads en met het eigen Amazon FSx. Deze laatste oplossing is een groep beheerde file systems van AWS.

Overige updates

Overige updates zijn nog uitgebracht voor een riks andere diensten. Deze diensten zijn onder meer het Amazon Elastic File System (EFS), AWS Transfer Family, de AWS Snow Family van edge storage devices en de AWS Storage Gateway.