2min

Tags in dit artikel

,

De laatste release, versie 1.6, van de open-source programmeertaal Julia moet straks langere tijd worden ondersteund, zo geven de ontwikkelaars van beheerder julialang.org aan. De basiscode is hiervoor extra getest en van meer functionaliteit voorzien.

De open-source programmeertaal Julia is vooral interessant voor het schrijven en bouwen van applicaties voor datavisualisatie, data science-toepassingen, wetenschappelijke omgevingen, parallel computing en machine learning. De code kan daarnaast eenvoudig worden gecombineerd met andere programmeertalen, zoals Python, R, C/Fortran, C++ en Java.

Julia versie 1.6

In versie 1.6 is, met het oog op het langere bestaan van deze versie van de open-source programmeertaal, verschillende nieuwe functionaliteit doorgevoerd. Zo zijn de prestaties verbeterd door de benodigde compiliatietijd te reduceren. Bijvoorbeeld door een snellere parallele precompilatie. Een parallele precompile-operatie wordt nu automatisch opgeroepen na zogenomende ‘package actions’. Dit om de actieve omgeving klaar te maken voor het laden van de code. Eerder vond precompilatie alleen plaats als een enkele ‘process sequence’. Hierbij werden dependancies waar nodig tijdens het lineaire codelaadproces één voor één ‘geprecompiled’. De tijdsspanne wordt nu van acht minuten naar een enkele minuut teruggebracht.

Ook is in versie 1.6 een schema doorgevoerd door het onvalideren van oude code. Dit heeft gevolgen voor onder meer het opnieuw compileren van code. De standaard libraries heben ook een make-over gekregen en de ontwikkelaars hebben ook geprobeerd de compiler zelf sneller te maken. Dit is op een aantal fronten gelukt. Daarnaast beschikt versie 1.6 over nieuwe tools voor compiler-introspectie. Deze tools helpen ontwikkelaars onder meer om de latency terug te brengen

Overige verbeteringen

Overige verbeteringen in versie 1.6 van Julia zijn voor downloads en networking. Al het downloaden binnen Julia 1.6 wordt gedaan met libcurl-7.73.0 via de nieuwe Downloads.jl standard library. Deze vervangt eerdere inconsistente methoden in oudere versies van Julia. Ook worden nu TCP- en TLS-verbindingen gedeeld en hergebruikt. Verder gebruikt Julia nu de ingebouwde TLS-stack op Apple Mac’s en Windows-computers. Hiervoor gebruikt de programmeertaal het ingebouwde mechanisme om TLS-servers te identificeren via root certificaten. Julia werkt hierdoor ook achter firewall-omgevingen.

Julia versie 1.6 is nu beschikbaar via GitHub.

Tip: Data scientists vinden Python beste alternatief voor Julia