Microsoft komt met versie 1.58 van ontwikkeltool Visual Studio Code (VS Code). In de nieuwe versie wordt voortgeborduurd op de functionaliteit Workspace Trust. Ook is er een nieuwe functie voor het debuggen van Jupyter Notebooks en bevat het de eerste ondersteuning voor TypeScript 4.4.

In de nieuwe versie is Workspace Trust-functionaliteit verder uitgebreid. Volgens de techgigant biedt Workspace Trust in VS Code ontwikkelaars meer security-mogelijkheden, onder meer voor het uitvoeren van code wanneer er in een onbekende broncode wordt gebladerd. De functionaliteit vraagt automatisch, voor het uitvoeren van de code, of de afzender van deze code wordt vertrouwd. Dit vervroegt het beslissingsproces om al dan niet code uit te voeren en laat ontwikkelaars meer nadenken over de impact die uitvoeren van (onbekende) code kan hebben.

Microsoft kreeg na de uitrol van deze release wat klachten over deze functionaliteit, waardoor in versie 1.58 verbeteringen zijn doorgevoerd. Met de nieuwe ‘Configure your settings’ knop in de header van de Workspace Trust editor kunnen ontwikkelaars nu de settings ontdekken waarmee zij de tool naar wens kunnen aanpassen. Ook kunnen gebruikers nu zelf de Restricted Mode banner uitzetten.

Overige functionaliteit

Naast updates voor Workspace Trust, beschikt VS Code 1.58 over functionaliteit voor het aanmaken van terminals in de editor of het slepen van terminals naar de editor. Dit geeft een ‘multi-dimensional grid layout’ die altijd zichtbaar blijft. Bovendien maakt de nieuwe configuratie-setting ‘terminal.integrated.defaultLocation’ het mogelijk dat de editor direct standaard nieuw aangemaakte terminals in de editor-omgeving plaatst.

Andere nieuwe functionaliteit is een badge in GitHub waarmee ontwikkelaars direct code in VS Code kunnen openen. Zij kunnen dit doen met behulp van de recent door Microsoft gelanceerde Remote Repositories-extensie of door te klonen in een Dev Container.

Data Science tutorials en topics in VS Code hebben nu een eigen sectie in de inhoudsopgave. Ontwikkelaars kunnen nu onder meer tutorials inzien over het gebruik van Jupyter notebooks en de Python Interactive Window.

Debug-functionaliteit Jupyter notebooks

Versie 1.58 van VS Code toont natuurlijk ook verschillende in ontwikkeling zijnde functionaliteit. De meest opvallende is de ondersteuning voor het debuggen in Jupyter notebooks. Ontwikkelaars kunnen hiermee ‘breakpoints’ in notebook cells opzetten, cells stap-voor-stap uitvoeren en alle andere in VS Code aanwezige debug-functionaliteit gebruiken.

Een andere gepresenteerde feature is een ingebouwde interactieve window-ervaring. Wanneer deze aanstaat, opent de Jupyter-extensie de ingebouwde editor in plaats van de webview-implementatie wanneer code van Python-bestanden wordt gedraaid of direct van de Command Palette wordt gelanceerd.

Preview ondersteuning TypeScript 4.4

Natuurlijk beschikt VS Code 1.58 ook nog over previews. Deze versie beschikt bijvoorbeeld al over ondersteuning voor de komende versie van TypeScript, versie 4.4. Onder meer is het nu mogelijk terminals tussen windows te verplaatsten. Dit als opmaat naar cross-window drag & drop.

Microsoft VS Code versie 1.58 is nu beschikbaar op GitHub.