Gartner voorspelt dat het aantal citizen developers voor 2023 viermaal zo hoog zal zijn als het aantal professionele programmeurs. Volgens Gartner moeten IT-organisaties de groep anders gaan behandelen om een hoognodig antwoord te vinden op de groei van hyperautomatisering.

De term ‘citizen developer’ omschrijft iedere professional die geen directe verantwoording aan een IT-afdeling aflegt, maar desalniettemin scripts, functies voor applicaties of volledige applicaties ontwikkelt om werkzaamheden te verbeteren of versnellen. Professionele programmeurs worden expliciet aangenomen en betaald voor dergelijke werkzaamheden, en gelden daarmee als tegenpool.

Volgens Gartner stijgt het aantal citizen developers explosief. Op het Gartner IT Symposium, een jaarlijkse conference, voorspelt de organisatie dat het aantal citizen developers tussen nu en 2023 zal groeien tot een verviervoudiging van het aantal professionele codeurs.

Jason Wong, Distinguished VP, and analyst on software design and development, beargumenteert dat de groeiende groep een antwoord kan bieden op de wereldwijde groei van hyperautomation. Gartner stelt dat IT-organisaties onvoldoende in staat zijn om de hyperautomation van klanten te ondersteunen. Wong ziet een oplossing in de omarming en erkenning van citizen developers. Een verre sprong van de huidige werkelijkheid, waarin volgens de analyst wordt neergekeken op het werk van de groep.

Wong onderbouwt het laatste met recente Gartner surveys. Daaruit zou blijken dat 64 procent van citizen developers met database, data science, analytics en AI tooling werkt, 59 procent tooling voor application development inzet, maar slechts 42 procent wordt ondersteund met software die nadrukkelijk voor hen is ontworpen.

Tip: Techzine Talks | De opkomst van low-code en no-code

Wending

“Het is mogelijk dat er onvoldoende technologie wordt aangereikt, omdat dergelijke technologie eerder bij ‘centers of excellence’ (onderscheidende teams of afdelingen, red.) en specialistische hoeken van een organisatie belandt”, vertelt Wong.

Ligt het aan Gartner, dan moet het anders. Het adviseert organisaties om het werk van citizen developers niet met het label van schaduw-IT weg te zetten, maar te stimuleren.

“Neem citizen developers serieus”, bevestigt Wong. “Werk samen om hun skillset door te ontwikkelen. Betrek de groep bij de teams die IT-initiatieven van oudsher plannen en uitvoeren, om zo een kennismaking te bieden met organisatiebrede overwegingen en IT-risico’s. Investeer in de technologie die hen vooruit helpt en schaal interessante softwareprojecten op.”

Tip: RPA – Robotic Process Automation, wat is het? Wat kan je ermee?