1 min

Tags in dit artikel

OpenOffice.org Deutschland e.V., de non-profit OpenOffice.org-organisatie in Duitsland, gaat premies geven aan ontwikkelaars van extensies voor de nieuwe 3.0-versie van de bekende opensource-officesuite OpenOffice.org. Financiële steun vanuit en opensource-organisatie is niet nieuw: de Mozilla-organisatie wist eerder premies te geven aan vinders van beveiligingsbugs

Net als bij de bekende opensource-browser Mozilla Firefox biedt OpenOffice.org de mogelijkheid om ontbrekende functionaliteit toe te voegen via extensies. De organisatie wil de ontwikkeling van deze extensies voor de officesuite nu bevorderen, met name nu de 3.0-versie op stapel staat, en heeft daarom voor het jaar 2008 in totaal 5000 euro beschikbaar gesteld om vijf interessante projecten ook financieel te ondersteunen.

Van de aangemelde projecten worden door het bestuur van de organisatie vijf projecten naar voren geschoven voor financiële steun. Deze vijf projecten zullen na hun nominatie direct de helft van het bedrag, oftewel 500 euro, krijgen. De overige 500 euro zal na aflevering van het project uitgekeerd worden. In totaal kan een project dus 1000 euro aan financiële steun krijgen van OpenOffice.org Deutschland e.V.

Voor deelname of het opwerpen van mogelijke thema’s, ook wanneer men deze niet zelf kan of wil uitvoeren, kan men zich wenden tot de OpenOffice.org Deutschland e.V.-website. De extensies moeten geprogrammeerd worden onder Basic, Java of Python, draaien onder Linux, Windows en Mac OS X en moet voorzien zijn van een LGPLv3-licentie. Onder overleg kunnen extensies geschreven in C++ ook overwogen worden, Basic-extensies komen echter eerst voor ogen.