1 min

Datadog neemt API-observability startup Seekret over. Met de aankoop wil Datadog meer beheer en monitoringsfunctionaliteit aan zijn platform toevoegen.

Binnen bedrijfsomgevingen neemt het aantal API’s snel toe. Dit leidt vaak tot onoverzichtelijke applicatielandschappen, waardoor ontwikkelteams door de bomen het bos niet meer zien. Ook leidt het tot minder overzicht van de afhankelijkheden, de gezondheidsstatus, de beschikbaarheid en security van de diverse API’s. En natuurlijk hoe deze API’s invloed hebben op de eindervaring van gebruikers.

Seekret-platform

Met de overname van Seekret wil Datadog orde scheppen. Seekret biedt een platform dat zich richt op het geven van meer observability in de API-landschappen. Met dit platform kunnen ontwikkelaars hun API’s sneller vinden, beheren en monitoren. Het platform automatiseert het complete discovery-proces van private en public API’s en brengt de onderlinge afhankelijkheden tussen de API’s in kaart. Ook zorgt het platform dat de documentatie over de API’s up-to-date blijft op het moment dat de API’s veranderen.

Integratie in Datadog-platform

Datadog is van plan de functionaliteit van het Seekret-platform in zijn platform voor monitoring en beheer te integreren. Het Datadog-platform moet zo meer mogelijkheden bieden op het gebied van diepere API-observability, governance en automatisering van de complete API lifecycle.

Ook moet de integratie klanten van de monitoringsspeciaist naast API-observability functionaliteit bieden voor security van API’s en samenwerkingsmogelijkheden.

Tip: Datadog Observability Pipelines bieden zicht op observability data