2min

Microsoft en Canonical hebben samengewerkt om ‘systemd’ te ondersteunen in Windows Subsystem for Linux, waardoor gebruikers een groter aantal compatibele softwareprogramma’s kunnen installeren.

Systemd is een systeem- en servicemanager voor Linux. De toepassing start daemons en services tijdens het opstartproces. Daarnaast bevat systemd tools waarmee Linux-beheerders services kunnen monitoren en controleren. Omdat systemd verantwoordelijk is voor het starten van elke andere service, wordt de toepassing als eerste uitgevoerd (PID 1) tijdens het opstarten van de Linux kernel.

Windows Subsystem for Linux (WSL) gebruikt op dit moment ‘init’ als systeem- en servicebeheerder. Linux apps die afhankelijk zijn van systemd worden niet of nauwelijks ondersteund. Voorbeelden zijn Snap, microk8s (Kubernetes) en systemctl. Microsoft en Canonical lieten onlangs weten dat systemd wordt ondersteund in de nieuwste previewversie van WSL in Windows 11 Insider builds. Als gevolg is het mogelijk om applicaties te installeren die de service manager nodig hebben.

Aanpassingen

De architectuur van WSL werd aangepast om systemd te ondersteunen. Systemd is afhankelijk van PID 1, waardoor Microsoft het WSL init-proces binnen de Linux-distributie moest wijzigen naar een systemd child process.

Het WSL init proces is verantwoordelijk voor de ondersteuning van interacties tussen Linux- en Windows-componenten. Vanwege de wijziging moest Microsoft enkele onderdelen van het WSL init-proces herzien.

Installatie

Gebruikers van Windows 11 Insider builds kunnen de ‘wsl -update’ command uitvoeren om te upgraden naar de WSL 0.67.6 preview of later. Zodra de update is voltooid maakt de ‘wsl -version’ command het mogelijk om de geïnstalleerde versie te controleren.

Microsoft publiceerde een video gepubliceerd waarin product manager Craig Loewen en Oliver Smith van Canonical beschrijven hoe systemd functioneert en gebruikers in staat stelt om meer programma’s op WSL te draaien.

Tip: IBM geeft LinuxOne-serverplaform duurzame upgrade