2min Devops

Microsoft lost VM-problemen op uit Windows Server 2022-update

Microsoft lost VM-problemen op uit Windows Server 2022-update

Microsoft heeft in de meest recente Patch Tuesday Update een aantal problemen als blue screens en opstartfouten opgelost voor Windows Server 2022 VM’s die op VMware ESXi-servers zijn gehost. De problemen waren ontstaan na de meest recente update voor Windows Server 2022.

Na de laatste cumulatieve update KB5031364 van oktober voor Windows Server 2022 ontstonden er meerdere problemen voor vooral VM’s die worden gehost op VMware ESXi-servers. Dit waren onder meer het verschijnen van blue screens en opstartprocessen die niet werkten.

Oorzaken issues

De techigant onderkende de problemen snel en gaf aan dat deze problemen zich beperkten tot guest VM’s op VMware ESXi-servers met specifiek fysieke AMD EPYC-processors. Daarnaast zou hierbij de ‘Expose IOMMU to guest OS’ VMware-optie moeten aanstaan. Verder moeten in Windows Server 2022 ook de opties Virtualization Based Security and System Guard Secure Launch zijn geactiveerd.

Nieuwe update lost probleem op

Microsoft heeft in de Patch Tuesday-update van november 2023 recent voor deze problemen oplossingen uitgebracht met de nieuwe KB5032198 Windows Server 2022 cumulatieve update.

Naast de fix voor het blue screen-probleem, heeft de techgigant ook een workaround ontwikkeld voor beheerders die de laatst update niet direct kunnen doorvoeren. Als alles niet werkt, kunnen zij uiteindelijk ook de slechte KB5031364-update de-installeren.

Lees ook: Microsoft houdt Windows Server 2012 nog drie jaar in leven met security-updates