De Europese Commissie is er eindelijk achter dat de cookiemeldingen op alle websites overbodig zijn en totaal geen nut hebben. Gebruikers lezen de meldingen niet en zoeken zo snel mogelijk naar de knop om de melding te sluiten. De Europese Commissie wil nu dat browsers opties gaan aanbieden of de gebruiker trackingcookies wil accepteren, dan kan de melding van alle websites verdwijnen.

De Europese Commissie werkt aan nieuwe voorstellen waarin het gebruik van cookies door websites beter moet worden geregeld. In de nieuwe E-Privacy Verordening komen de cookiebanners weer te vervallen. De Europese Commissie heeft geconstateerd dat de huidige regelgeving zijn doel voorbij is geschoten, want internetters worden nu zo vaak geconfronteerd met zo’n melding dat deze blindelings wordt weggeklikt.

Daarom wil de Europese Commissie het beter en centraler regelen, de browser-ontwikkelaars moeten de optie gaan aanbieden of er wel of geen trackingcookies moeten worden geaccepteerd. Zodat de gebruiker dit maar eenmalig hoeft in te stellen, op die manier kunnen alle uitgevers de cookiemelding ook weer gaan schrappen. De bedoeling is dat als de browser voor het eerst wordt geopend, er een formulier wordt getoond met privacy-instellingen, daarbij moet de gebruiker kunnen kiezen hoe de browser om moet gaan met allerlei soorten cookies. Voor trackingcookies moet vervolgens een afzonderlijke melding komen.

Vooralsnog is dit een conceptvoorstel dat nog niet is goedgekeurd, het voorstel moet eerst nog behandeld worden en onder stemming komen. Vanuit de markt is gemengd gereageerd op het voorstel, privacy-voorvechters zijn blij met het voorstel, de uitgeefmarkt is niet zo enthousiast, want het betekent dat uitgevers geen advertenties meer op maat kunnen tonen en ze moeten gaan schieten met hagel, dat is nadelig voor hun inkomsten maar ook voor de gebruiker en bezoeker van de websites. Reclames voor inlegkruisjes en wasmiddelen werken beter bij vrouwen dan bij mannen bijvoorbeeld.