2min

Tags in dit artikel

, , ,

Sun Microsystems heeft de cijfers bekendgemaakt voor het vierde fiscale kwartaal van 2003, dat eindigde op 30 juni. De omzet in dit kwartaal kwam uit op 2,98 miljard US dollar, een daling van 13 procent vergeleken met de 3,4 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2002. De brutomarge bedraagt dit kwartaal 43,7 procent van de omzet, een stijging van 2,4 procentpunten vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar. De nettowinst komt uit op 12 miljoen US dollar, wat neerkomt op 0 dollarcent per aandeel. Vorig jaar bedroeg de winst in het vierde kwartaal 61 miljoen US dollar ofwel 2 dollarcent per aandeel. Verder bedroegen in dit kwartaal de kasgelden uit lopende activiteiten 335 miljoen dollar en is de kaspositie verbeterd tot meer dan 5,7 miljard.

De omzet in het volledige fiscale jaar 2003 bedraagt 11,4 miljard US dollar, een daling van 8,5 procent ten opzichte van de 12,5 miljard dollar over 2002. De brutomarge bedraagt over dit hele fiscale jaar 43,2 procent van de omzet, een stijging van 3,9 procentpunten ten opzichte van het fiscale jaar 2002. Sun Microsystems heeft dit jaar een verlies geleden van 2,38 miljard US dollar, wat neerkomt op 75 dollarcent per aandeel. Het verlies is daarmee groter dan in fiscaal jaar 2002, toen die nog 587 miljoen US dollar bedroeg. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het verlies over fiscaal jaar 2003 inclusief een eenmalige afschrijving is ter hoogte van 2,12 miljard dollar.

Steve McGowan, Sun’s Chief Financial Officer en Executive Vice President Corporate Resources, zegt: “We zijn blij dat we in fiscaal jaar 2003 1 miljard aan cash hebben gegenereerd uit operationele activiteiten en dat we het jaar afsluiten met een overschot van 5,7 miljard dollar aan cash en verhandelbare obligaties. In het afgelopen jaar hebben we de interne kosten significant verlaagd, wat zich uit in een stijging van de brutomarge. We hebben overigens niet gesneden in de investeringen in R&D, dat is immers de levensader van ons bedrijf.”

Chairman, President en CEO Scott McNeally voegt daaraan toe: “We hebben dit fiscale jaar stevige progressie geboekt op belangrijke initiatieven als NC03, low cost computing, N1 en het Orion-project. We zien het nieuwe fiscale jaar met vertrouwen tegemoet; we verwachten dat onze omzet groeit, de winst verbetert en de cash flow uit operationele activiteiten positief blijft. We hebben diverse innovaties in de pijplijn, beschikken over een van ’s werelds grootste partnernetwerken en hebben een sterke focus op kwaliteit. Dat stelt ons in staat om komend jaar niet alleen onze klanten maar ook onze aandeelhouders tevreden te stellen.”