Microsoft heeft moeite met vinden ICT’ers

Microsoft heeft moeite met vinden ICT’ersDe Nederlandse vestiging van Microsoft heeft grote moeite met het vervullen van de nog openstaande vacatures. Ondanks de economische neergang en het grote aanbod van IT’ers blijkt gekwalificeerd personeel nauwelijks te vinden. Dat heeft Michel van der Bel, directeur van Microsoft Nederland, vanmiddag gezegd op een briefing naar aanleiding van de op 17 juli door het Amerikaanse moederbedrijf gepubliceerde jaarcijfers. Het afgelopen boekjaar (juli 2002 tot en met juni 2003) heeft Microsoft in Nederland ongeveer zeventig nieuwe medewerkers aangenomen, schat Van der Bel. Het totale personeelsbestand komt daarmee op 450. Er zijn nog altijd ongeveer twintig vacatures. "Het betreft specialistische functies en het aanbod daarvan op de arbeidsmarkt is relatief klein. Het aanbod dat nu op de arbeidsmarkt bestaat, is ons inziens kwalitatief op een aantal punten onder de maat. Dat komt dooor de hype van de afgelopen vijf jaar. Iedereen werd na een cursus van een half jaar al heel snel als IT’er gekwalificeerd", aldus Van der Bel.

Het Nederlandse kantoor van Microsoft heeft er nu voor gekozen een aantal ‘high potentials’ – veelbelovende, maar onvoldoende gekwalificeerde sollicitanten – zelf op te leiden. Van der Bel maakt zich zorgen over het dreigende tekort aan hoger opgeleide ICT’ers in Nederland. "De ICT-instroom op universiteit is dramatisch afgenomen. Dat heeft niet direct gevolgen, maar wel op de middellange termijn."

Over specifieke financiële cijfers voor de Nederlandse markt laat Microsoft zich traditiegetrouw niet uit. Wel wil Van der Bel kwijt dat de omzetgroei in Nederland boven het Europese gemiddelde ligt: "We staan binnen Europa in de top-6 van landenvestigingen", zegt hij. Wat betreft de webportal MSN, waarvan het aantal Europese gebruikers afgelopen boekjaar met 54 procent groeide, zit Nederland nog "aanzienlijk" boven dat toch al hoge groeipercentage.