2min


Internetbureau eFocus, Strategy & Webdesign BV neemt met ingang van 1 juli 2004 het tevens in Utrecht gevestigde LinkTank Webdesign over. Deze overname past volledig binnen de groeistrategie en ambities van eFocus (vorig jaar nam zij adviesbureau Blinque Interactive BV over) en geeft invulling aan de wens van LinkTank om haar opdrachtgevers breder te ondersteunen en continuïteit te waarborgen. Alle activiteiten van LinkTank zullen onder de naam van eFocus worden voortgezet. De gezamenlijke omvang van de onderneming is na de overname 35 medewerkers.

De oprichters van LinkTank, Niels Eijsbroek en Alfons van Duijvenbode, blijven als adviseurs betrokken. Werknemers van LinkTank treden in dienst van eFocus. Alfons van Duijvenbode: "LinkTank was op het punt aanbeland waarbij verdere groei noodzakelijk was. Groei in personeelsbestand, maar ook groei als onderneming. Met eFocus werkten we al langer als partner samen, onze aanpak en visie komen overeen en op deze manier kunnen we onze onze opdrachtgevers nog beter van dienst zijn."

eFocus is nog steeds sterk groeiend, pas verhuisd naar een mooie nieuwe locatie en zwemt daarmee tegen de stroom van de branche in. Huub van Mierlo, directie eFocus: "De realistische aanpak van eFocus sluit goed aan bij de wens van onze opdrachtgevers om tegen reële investeringen een optimaal resultaat te behalen. Volgens ons is dat de sleutel tot succes omdat op deze manier opdrachtgever en opdrachtnemer uiteindelijk eenzelfde doel nastreven. Het mooie van deze insteek is dat hierdoor de eindgebruiker centraal komt te staan en hij of zij dus ook optimaal bediend wordt. Een insteek die wij vervolgens weer beloond zien in een sterke aanwas van opdrachten en nieuwe opdrachtgevers."

eFocus is een van de weinige internetbureaus die zich succesvol op meerdere terreinen manifesteert. Niet alleen realiseert eFocus internetprojecten, ook haar webmarketing activiteiten en optimalisatie van websites zijn succesvol. Inmiddels behoort eFocus tot de top van de Nederlandse Zoekmachine Marketing bureaus en zijn haar activiteiten op het gebied van webmarketing recentelijk beloond met een Esprix award voor een campagne tezamen met Wegener DM.

Over LinkTank
LinkTank, opgericht in 1999, full service webbureau met een sterke focus op strategie en creatie. LinkTank werkt onder andere voor: Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken), GeoMetius, Van Rossum Makelaars, Stichting Horizon, Stichting Markant, Gemeente Gouda en de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland.

Over eFocus
eFocus, opgericht in 2000, is gespecialiseerd in de realisatie, optimalisatie en de webmarketing van internet projecten. eFocus werkt onder andere voor: Ernst & Young, TPG Post, Shoestring, Monsterboard, Kluwer, Cendris, Easynet, Wegener, LogicaCMG, Schiphol Group, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.