Uit een groot Duits onderzoek blijkt dat scholieren minder presteren wanneer deze teveel computers om zich heen hebben.

Uit het onderzoek, dat is gehouden onder 175.000 15-jarige scholieren in 31 landen, blijkt dat scholieren met meer dan één computer thuis slechter presteren, vooral in de vakken rekenen en taal. Ook geldt dit voor scholieren die vaker per week gebruikmaken van schoolcomputers. Ook zou het gebruik van de pc op school ten koste gaan van andere lesmethodes, aldus de onderzoekers.

Omdat welgestelde gezinnen vaker (meerdere) computers bezitten, en kinderen uit deze gezinnen beter presteren dan kinderen uit achtergestelde gezinnen, hebben de onderzoekers extra gecontroleerd op onderdelen zoals de opleiding van de ouders en het werk dat ze doen. Toen deze onderdelen uit de vergelijking waren gehaald, bleek dat goede prestaties op school geen verband hielden met de hoeveelheid computers thuis. Integendeel: de computer thuis leidt af van het leren, omdat pc’s thuis voornamelijk worden gebruikt om spelletjes te spelen.

Toch zijn er uitzonderingen. Het blijkt namelijk dat de schoolprestaties toenemen bij scholieren die vaak e-mails schrijven of educatieve software spelen.

Het Duitse onderzoek heeft tot vele discussies geleidt.
Iedereen is het met elkaar eens datgoed onderzocht moet worden op welk deel van het leerproces de pc precies invloed heeft.
Sommige mensen vinden dit ook een beetje absurd:
“Kun je je voorstellen wat er gebeurt wanneer dit ook voor het zakelijke leven zou gelden? Wanneer men zich zou afvragen of computers de werkprestaties verminderen? Dat zou een goede grap zijn” Aldus Christopher Dede, professor educatieve technologieën op de Harvard School of Education.

Lees meer