De digitale overheid moet worden verbeterd, om het zo makkelijker te maken om zaken met de overheid te doen voor burgers. Daarom investeren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) en de Unie van Waterschappen (UvW) een slordige 55,5 miljoen euro om dit te bereiken.

Onder de digitale overheid vallen onderdelen zoals DigiD, het Burgerservicenummer, de Elektronische Identiteitskaart (E-Nik), e-formulieren en de Gemeentelijke Basis Administratie. Deze moeten worden vebeterd, dit omdat er vermoedens bestaan dat de verschillende onderdelen niet goed zijn afgeschermd voor hackers.

Het rijk draagt 33 miljoen bij aan het project, de rest, 22,5 miljoen, zal moeten worden opgehoest door de andere partijen.