1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Belasting op e-mails en sms-berichten in de Europese Unie, alsof het niet gekker kan. Tegenwoordig wordt over zowat bijna alles al belasting betaald. Nu is een werkgroep van het Europees Parlement bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid van belasting op simpele mailtjes en smsjes.

Op een e-mail zou 0,00001 eurocent belasting betaald moeten worden. Dit valt in het niet vergeleken met maarliefst 1,5 cent per sms. Het voorstel van belasting heffen op deze twee manieren van communiceren is afkomstig van de Franse Europarlementariër Alain Lamassoure van de centrumrechtse Europese Volkspartij, ofwel EVP/ED. Zo verklaart Lamassoure: ‘Het gaat om een heel klein bedrag, maar gezien de miljarden e-mails die er per dag worden verstuurd, kan het een immens inkomen genereren voor de EU’.

Momenteel wordt de EU gefinancieerd door BTW-inkomsten, directe afdrachten van lidstaten in importheffingen. Volgens de EU zullen er vanwege de Europese meejarenbegroting tussen 2007 en 2013 meer eigen inkomsten moeten komen die als basis kunnen dienen.