min

Tags in dit artikel

, , ,

Het aantal met spyware geïnfecteerde computers is met 89% weer op het hoogste niveau sinds 2004. Dat blijkt uit het State of Spyware rapport dat Webroot, ontwikkelaar van anti-spyware product Spy Sweeper, over het 2e kwartaal van 2006 heeft gepresenteerd. De trend die vorig kwartaal (87%) werd ingezet, lijkt zich dus definitief door te zetten. Het aantal Trojans is toegenomen van 29 naar 31%. Meest voorkomende Trojan is de Trojan-Downloader-Zlob, waarvan inmiddels al meer dan één miljoen sporen zijn ontdekt.

Deze cijfers geven aan dat het terugdringen van de spywaredreiging de voorgaande jaren van tijdelijke aard lijkt te zijn. Met spyware valt, in tegenstelling tot virussen, snel en veel geld te verdienen. Daarom is het voor spywarecriminelen interessant investeringen te doen in nieuwe geavanceerde technologieën, die de beveiliging omzeilen. Criminelen hebben volop mogelijkheden, omdat veel gebruikers geen of een gratis anti-spyware oplossing gebruiken.

Webroot heeft, onder meer met behulp van de geautomatiseerde spyware-zoeksysteem Phileas, in totaal het recordaantal van 527.136 besmette sites geïnventariseerd. Consumenten kunnen besmetting voorkomen door bewuster om te gaan met internet en email en door het installeren van een betaalde anti-spyware oplossing.

David C. Moll, CEO van Webroot Software Inc.: “Nog geen jaar geleden gaven internet beveiligingsexperts aan dat spyware op zijn retour was en de cijfers leken dat te bevestigen. Echter het afgelopen half jaar blijkt dat spyware terug is, sterker dan ooit. Spyware is een financieel gedreven dreiging en zolang er geld te halen is, proberen criminelen het te stelen. Het is onontkoombaar voor PC-gebruikers om een bewezen en betrouwbaar anti-spyware product op de computer te installeren.”

Ook bedrijven zijn, ondanks geavanceerdere beveiligingsmaatregelen, niet immuun voor spyware aanvallen. Experts schatten dat 70% van de bedrijven anti-spyware heeft geïnstalleerd. Uit de ongewijzigde infectiegraad, kan worden geconcludeerd dat deze anti-spyware oplossingen niet afdoende zijn. Ook de het aantaal meest schadelijke infecties door system-monitors en trojans is gelijk gebleven in vergelijking met vorig kwartaal.

Er zijn enkele factoren die de groei van spyware mogelijk maken. De toename van het aantal social networking sites (MySpace, Youtube), maar ook de stijging van het aantal geïnfecteerde sites in zijn geheel. Daarnaast blijkt dat adware werkt en dat er met spyware veel geld wordt verdiend. Daardoor investeren spywaremakers flink in R&D, waardoor een wedloop ontstaat met anti-spyware ontwikkelaars. Vooral gratis anti-spyware oplossingen hebben een gebrekkige proactieve bescherming en lopen achter de feiten aan.

Het volledige rapport is te vinden op www.webroot.com.