2min

Tags in dit artikel

,

Komt privacy in het geding in een smart city? Nederlanders zijn daar verdeeld over, blijkt uit onderzoek onder 1.032 respondenten in opdracht van Dell EMC. 55 procent zegt niet bang te zijn voor privacy-kwesties, 44 procent is wel bang dat hun privacy gevaar loopt. 

Vooral oudere respondenten zeggen bang te zijn dat hun privacy niet gewaarborgd is in een slimme stad. De stelling “Ik ben bang dat mijn privacy niet gewaarborgd is in een smart city” werd door 57 procent van de 60 tot 65-jarigen met ‘ja’ beantwoord. Ruim 38 procent van de respondenten onder de 40 jaar gaven hetzelfde antwoord. Verder maken relatief veel mensen in het noorden en westen van ons land zich zorgen over de waarborging van hun privacy.

Volgens Dell EMC kan de angst verklaard worden doordat veel mensen niet goed weten wat de gemeente doet bij het ‘slimmer’ maken van de woonplaats. 15 procent gaf bijvoorbeeld aan dat hun gemeente al stappen gezet heeft die bij een smart city horen. 44 procent zegt dat dit niet het geval is, 40 procent heeft geen idee.

In Noord-Nederland zegt 52,1 procent van de respondenten dat er nog geen stappen gezet zijn. In het zuiden zeggen mensen juist vaker dat dit wel het geval is (18,2 procent). De antwoordoptie ‘weet ik niet’ werd relatief gezien vaker beantwoord door mensen met een laag inkomen.

Transitiegeneratie

Patricia Florissi, Global CTO voor Sales Dell Technologies, legt uit dat de beste technologie inmiddels dusdanig verwezen is met het dagelijks leven van mensen, dat zij het niet meer doorhebben dat het om technologie gaat. “Die ontwikkeling naar smart cities moeten veel gemeenten in Nederland nog doorlopen. Bovendien groeit er nu een transitiegeneratie op. Die generatie interacteert anders met technologie en de wereld”, aldus Florissi.