Burger@Overheid.nl heeft de WebFlop 2007 toegekend aan de Belastingdienst. De WebFlop wordt jaarlijks uitgereikt aan de overheidsorganisatie die volgens de organisatie Burger@Overheid.nl hun dienstverlening kunnen verbeteren. Staatssecretaris De Jager van Financiën wilde de prijs echter niet in ontvangst nemen.

De WebFlop is de tegenhanger van de WebWijzerAward die eveneens door Burger@Overheid.nl wordt uitgereikt. Waar de WebWijzerAward goede overheidsinitiatieven op electronisch gebied waardeert, is de WebFlop een aanmoedigingsprijs voor overheidsinstellingen die nog wel wat werk kunnen verzetten op dit gebied.

De belastingdienst werd gecontroleerd op de BurgerServiceCode die bestaat uit tien punten. Daaruit kwam naar voren dat de Belastingdienst op een aantal punten nog tekortschiet. Zo blijkt het niet eenvoudig om contact te leggen met de dienst, zo accepteert de Belastingdienst e-mails niet als communicatiemiddel. Tevens blijkt de informatievoorziening en dienstverlening afgestemd te zijn op standaardgevallen en bulkverwerking. Bij afwijkende gevallen komt de burger in een web van callcentermedewerkers terecht en wordt deze vaak letterlijke en figuurlijk aan het lijntje gehouden.

Alhoewel de elektronische aangifte een positief punt is van de Belastingdienst geldt ook hier weer dat afwijken van de massa toch weer tot papierwerk leidt. Als de burger uitstel wil aanvragen of de Belastingdienst verzoekt om meer informatie valt het systeem weer terug op papieren correspondentie. Het DigiD systeem dat dit jaar verplicht is voor ondertekening van de elektronische aangifte kan niet gebruikt worden als iemand anders de aangifte doet, bijvoorbeeld wanneer kinderen de aangifte van hun ouders verzorgen. Opmerkelijk was ook het advies van de Belastingdienst om de firewall op de computer uit te schakelen wanneer de aangifte niet goed verzonden kon worden.

Volgens Burger@Overheid.nl verdient de Belastingdienst de WebFlop omdat de Belastingdienst meer aandacht moet besteden aan maatwerk in individuele gevallen. "De dienst heeft naar het oordeel van jury vanuit efficiency en kostenbesparing teveel nadruk gelegd op massaverwerking en dat is ten koste gegaan van de aandacht voor individuele burgers. Door te weigeren de prijs in ontvangst te nemen, levert taatssecretaris De Jager het bewijs dat de dienst geen boodschap heeft aan het individu. Hiermee laat De Jager ook een kans verloren gaan om nader advies te krijgen over toepassing van de BurgerserviceCode, waarmee de dienstverlening van de Belastingdienst verder kan worden verbeterd", aldus Burger@Overheid.nl.