2min

President Trump heeft de lancering aangekondigd van een consortium met grote Amerikaanse techbedrijven, met als doel supercomputers in te zetten bij de bestrijding van het coronavirus. De hoofdleden zijn het Witte Huis, het Department of Energy en IBM. Techreuzen als Google, Amazon en Microsoft dragen ook bij, evenals een aantal academische instellingen.

IBM liet weten dat een aantal nationale laboratoria van de VS en andere instellingen worden ingezet om een totaal van 330 petaflops aan rekenkracht in te zetten in de epidemiologie, bioinformatica en moleculaire modellering. IBM en de partners zullen die inzet project coördineren, om de projecten die waarschijnlijk een onmiddellijke impact zullen hebben op de bestrijding van het virus voorrang te verlenen bij het toewijzen van die rekenkracht. Zo moeten bijdragen die een direct effect op de bestrijding hebben, sneller afgerond worden.

“Hoe kunnen supercomputers ons helpen dit virus te bestrijden? Met deze krachtige computersystemen kunnen onderzoekers zeer grote aantallen berekeningen uitvoeren op het gebied van epidemiologie, bio-informatica en moleculaire modellering. Deze experimenten zouden jaren duren als ze met de hand werden uitgevoerd, of maanden als ze op tragere, traditionele computerplatforms werden uitgevoerd,” zegt Dario Gil, IBM Director of Research.

Gecoördineerde inspanningen

Na de aankondiging van vandaag publiceerde het Witte Huis verder nog verklaringen van Microsoft, Google en een aantal andere partners. “We weten dat high performance computing de tijd kan verminderen die nodig is om enorme datasets te verwerken en complexe simulaties uit te voeren”, zegt Mike Daniels, Vice President van Global Public Sector bij Google Cloud. “We kijken ernaar uit om aan dit initiatief deel te nemen, (…) om meer middelen beschikbaar te stellen aan COVID-19-onderzoekers en om de mogelijkheden van Google Cloud computing toe te passen voor de ontwikkeling van potentiële behandelingen en vaccins.”

Microsoft wil er eveneens”voor zorgen dat onderzoekers die werken aan de bestrijding van COVID-19 toegang hebben tot de hulpmiddelen die ze nodig hebben”. Dit gaat het bedrijf doen door de toegang tot de Azure Cloud uit te breiden, en zo meer mogelijkheden te creëren voor onderzoekers om samen te werken met de data scientists van Microsoft.