2min

Uit onderzoek over de marktontwikkelingen in 2019 van de marktspecialisten van Synergy Research Group blijkt dat datacenter hard- en software nog steeds erg in trek is. De meeste van deze investeringen komen van public cloudpartijen. De investeringen in datacenter hard- en software voor on-premise datacenters daalt.

Leveranciers van datacenter hard- en software hebben het afgelopen jaar niet hoeven te klagen, zo stelt het marktrapport over 2019. Volgens de marktspecialisten groeide de jaarlijkse omzet in dit marktsegment wereldwijd met 2 procent ten opzichte van 2018 naar een totaal van 152 biljoen dollar. Concreet gaat het hierbij over alle cloud– en non-cloud hard- en softwaretoepassingen en -oplossingen.

De meeste van deze investeringen kwamen voor rekening van de public cloudleveranciers, zo constateerden de experts van de Synergy Research Group. De uitgaven van deze groep aanbieders stegen in 2019 met 7 procent, terwijl de investeringen van bedrijven voor hun eigen on-premise datacenters en/of private clouds slechts met 1 procent toenamen. De public cloudaanbieders nemen nu ongeveer 37 procent van alle investeringen voor hun rekening. In 2018 lag dit percentage nog op 25 procent.

Bron: Synergy Research Group

Redenen voor groei public cloudinvesteringen

De experts stellen dat de toename van het aantal investeringen in datacenter hard- en software door public cloudaanbeiders niet echt verrassend is. Dit komt vooral doordat de zakelijke vraag naar IaaS– en PaaS-diensten blijft toenemen. In 2019 steeg de omzet van clouddiensten met gemiddeld 39 procent. SaaS-diensten groeiende met 26 procent, e-commercediensten met 24 procent en search/social networking-diensten met 20 procent. Al deze diensten droegen volgens de onderzoekers bij aan de toenemende vraag naar public cloudinfrastructuur.

Aan de andere kant daalde de vraag van bedrijven naar hard- en software voor eigen datacenters en private cloudomgevingen omdat steeds meer workloads naar de public cloud worden gemigreerd.

Servers en traditionele leveranciers populair

De experts onderzochten ook welke hard- en software het binnen het datacentersegment goed doet, zowel bij public cloudaanbieders en bij zelfstandige bedrijven. De meest verkochte hardware zijn servers. Deze hardware neemt meer dan de helft van het totaalbedrag van 152 biljoen dollar aan investeringen in 2019 voor zijn rekening. Aantekening hierbij is, aldus de Synergy Research Group, dat er nu voor het eerst meer servers door public cloudpartijen worden aangekocht dan door private ondernemingen.

Vooral de hard- en software van de traditionele datacenter hard- en softwareleveranciers is erg in trek. Vooral bij de public cloudpartijen. Ook de hyperscale-aanbieders, denk aan Microsoft, Google en AWS, zien meer in de hard- en software van de traditionele leveranciers, zo blijkt uit het onderzoek.