Veel bedrijven willen graag op termijn een volledig geautomatiseerd datacenter. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de marktspecialisten van IDC in opdracht van techgigant Huawei. Vooral willen bedrijven hiermee applicatie- en data resilience kunnen garanderen voor hun werknemers en klanten.

Het traditionele handmatig beheerde datacenter is op de weg terug, zo geven de onderzoekers van IDC en Huawei in een rapport aan. De komst van technologieën als AI maakt verdere automatisering van het datacenterbeheer mogelijk en kan tot zogenoemde ‘autonomous driving’ van leiden. Dit wil zeggen; volledig geautomatiseerde datacenters die alles zonder menselijke tussenkomt afhandelen. Van het ontdekken van problemen tot aan de oplossing van deze problemen op basis van menselijke intenties en ervaring.

Uit het onderzoek komt naar voren dat dit volledig geautomatiseerde datacenter flink aanslaat bij bedrijven. Tussen de 20 en 30 procent van de respondenten geeft aan dat zij nu een volgeautomatiseerd datacenter tot doel hebben. Maar liefst 90 procent geeft aan dit over meerdere jaren te plannen.

Stappenplan voor datacenterautomatisering

Voor het inrichten van een volgeautomatiseerd datacenter moeten bedrijven volgens IDC en Huwaei een stappenplan uitvoeren. Dit stappenplan bepaalt de mate waarin een datacenter is geautomatiseerd.

In de eerste fase wordt een datacenter nog voornamelijk handmatig beheerd, maar daarbij worden wel analyse tools ingezet en worden beslissingen genomen voor netwerkdevices via Closed Loop Integration (CLI).

De tweede fase betreft gedeeltelijke automatisering voor sommige scenario’s via standaard tooling voor het bepalen van definities en analyse. Beslissingen en handhaving ervan wordt nog steeds handmatig uitgevoerd.

In de derde fase is de automatisering in het datacenter zo doorgevoerd dat er automatische aanbevelingen en voorschrijvingen worden afgegeven voor het beheer. Wel moeten deze aanbevelingen nog handmatig worden doorgevoerd.

In fase vier is het datacenter zeer uitgebreid geautomatiseerd en zeer autonoom. Dit gebeurt op basis van intent-gebaseerde policies die dynamisch op basis van closed loop worden geïmplementeerd. Wel ontvangen beheerders geregeld alerts en conclusies die zij zelf bepalen of die moeten worden opgevolgd, of dat zij de uitvoer automatisch laten plaatsvinden.

In de laatste fase, fase vijf, is het datacenter volledig geautomatiseerd en ‘self-driving’ gedurende de hele beheercycle. Het datacenter kan nu zelf, zonder menselijke invloed, policies toepassen, problemen ontdekken en oplossen en events afhandelen. Hierbij vertrouwen de menselijke beheerders erop dat het netwerk kan functioneren en zich aanpassen aan ieder scenario.

CloudFabric van Huawei

Voor het goed implementeren van een volledig geautomatiseerd en ‘self-driving’ datacenter vinden IDC en Huawei wel dat de expertise van een leverancier of andere derde partij nodig is. Zelf stelt Huawei zijn eigen CloudFabric-technologie voor. Deze technologie biedt onder meer fase drie ‘autonomous driving’ voor datacenters. Hierbij worden onder meer AI en machine learning ingezet om een vorm van netwerkautomatisering te bewerkstelligen. CloudFabric moet verder volgens de leverancier zelfhelend optreden bij datacenterproblemen en netwerken zelfstandig optimaliseren.