Financiële dienstverleners hebben het afgelopen jaar meer geïnvesteerd in hybrid cloudomgevingen. Dit constateert een wereldwijd onderzoek van Nutanix. Een belangrijke reden hiervoor is de huidige pandemie, maar ook de toenemende interesse in private cloudomgevingen.

Uit het Enterprise Cloud Index-onderzoek blijkt dat bedrijven steeds meer de cloud omarmen. Maatregelen die zij hiervoor nemen, zijn onder andere de overstap naar een Hyper-Converged Infrastructure (HCI) in hun datacenters en het gebruik van private en public cloudomgevingen in plaats van alleen traditionele datacenters. Vooral de mix van private cloud, public cloud en traditionele datacenters, hybrid cloud, is hiervoor zeer populair.

COVID-19 is aanjager

Volgens Nutanix is een belangrijke oorzaak van de groeiende interesse van financiële dienstverleners in hybrid cloudomgevingen de huidige pandemie. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat de COVID-19-crisis ertoe leidt dat zij hun IT-omgevingen meer strategisch beschouwen voor hun bedrijfsvoering.

Hybrid cloudomgevingen helpen hen, volgens de respondenten, deze IT-omgevingen flexibeler te maken, beter te optimaliseren voor werken op afstand en hun business continuity-plannen te verstevigen.

Private cloud opstap naar hybrid cloud

Opvallend is dat de respondenten ook aangeven dat, naast de huidige pandemie, ook de groeiende interesse in private cloud helpt om naar een hybrid cloudmodel over te stappen. Het Nutanix-onderzoek geeft aan dat vooral de investeringen in HCI vaak bedoeld zijn om vaker private cloudomgevingen te gaan gebruiken. Met HCI kan immers snel een volledig software-defined infrastructuur worden opgezet. Bijna de helft van de respondenten geeft aan HCI voor private cloudomgevingen al volledig in te zetten en meer dan een derde is van plan dit binnen de komende twee jaar te implementeren.

Zorgen om security en privacy

Daarnaast geven de respondenten aan dat de interesse in private cloud -en als opstap naar een hybrid cloudomgeving- ook toeneemt door zorgen over de veiligheid en privacy van hun applicaties en data. Een meerderheid van de financiële dienstverleners geeft in het onderzoek aan dat security, privacy en compliance voor het de grootste uitdagingen zijn als zij hun applicaties in (meerdere) public cloudomgevingen zetten en draaien. Dit in tegenstelling tot capaciteit, die voor hen in public cloudomgevingen natuurlijk voldoende is.

Financiële dienstverleners gaan daarom, zo stelt Nutanix, op zoek naar alternatieven en komen dan vaak bij private cloud uit. Security en privacy zijn daarom voor deze dienstverleners leidend en niet capaciteit.

Nog wel wat te winnen

Hybrid cloud wordt dus duidelijk de norm voor de toekomst. Wel houden de onderzoekers nog een kleine slag om de arm als het gaat hoe snel de adoptie voortgaat. Een belangrijke uitdaging hierbij is nog het gebrek aan kennis binnen (financiële bedrijven om hybrid cloudomgevingen goed te beheren. Zo geeft een derde van de respondenten aan zij nog vaak de kennis ontbreken op het gebied van cloud-native technologieën, containers en orkestratietools als Kubernetes. Dit leidt ertoe dat zij nog niet in hybrid cloud investeren. Er valt dus volgens Nutanix nog wel het één en ander te winnen.