2min

Amazon heeft via zijn Amazon Web Services (AWS) pagina laten weten dat het vanaf nu mogelijk is om capaciteit te reserveren voor EC2 instances via Outposts.

Outposts is een dienst die datacenters en bedrijven op locatie dezelfde infrastructuur, diensten, API’s en tools biedt als AWS. Dit vergemakkelijkt het werken in een hybride omgeving.

Voldoende Amazon EC2 capaciteit

Sommige AWS gebruikers hebben specifieke eisen voor delen van hun applicatie met betrekking tot de grote, het vermogen en het type van een instance. Met de AWS update zijn ze ervan verzekerd dat bepaalde EC2 instances altijd genoeg capaciteit hebben. Zo weten gebruikers zeker dat ze niet tegen problemen aanlopen bij onder andere een toekomstige toename van de vereiste capaciteit en ongeplande pieken. Ook kunnen gebruikers zich met capaciteit-reserveringen voorbereiden op een geplande groei.

Het creëren, aanpassen en verwijderen van capaciteit-reserveringen via Outposts gebeurt in het AWS management Console. Dezelfde handelingen kunnen ook verricht worden via de AWS SDK en CLI. Om een reservering te creëren kiezen gebruikers voor de create-capacity-reservation opdracht. Hierbij bepalen ze de Amazon Resource Name (ARM) van de Outpost, om welk instance-type het gaat en voor hoeveel instances de reservering geldt. De volgende opdracht reserveert bijvoorbeeld capaciteit voor vijf m5.2xlarge instances: “$aws ec2 create-capacity-reservation –outpost-id op-8d7d65e20146a962e –instance-type m5.3xlarge –instance-count 5”

Gereserveerde capaciteit delen

Afgezien van het reserveren van EC2 capaciteit, kunnen gebruikers deze reserveringen ook delen met andere AWS accounts binnen hetzelfde bedrijf. Hiervoor moeten ze eerst een Resource Share aanmaken via de Resource Access Manager. Vervolgens wordt er gespecificeerd wat er precies wordt gedeeld en met welke accounts dat gebeurt.

Verder kunnen gebruikers statistieken inzien met betrekking tot de capaciteit-reserveringen via Amazon CloudWatch. Ook kunnen ze notificaties instellen om bijvoorbeeld op de hoogte te blijven over wanneer bepaalde waardes worden bereikt. Meer informatie over het reserveren van EC2 capaciteit is te vinden in de Amazon EC2 documentatie.

Tip: AWS introduceert Application Migration Service voor ‘lift-and-shift’