Vorig jaar werd in de troonrede nog aangehaald dat er actie ondernomen zou worden tegen fraude tegen webwinkels, hier is echter nog niks van terecht gekomen. In totaal gaat hem om een schade van 40 miljoen euro per jaar.

De Nederlandse Thuiswinkelorganisatie is het nu zat en eist dat de politiek actie onderneemt tegen deze fraude. Bij Justitie is namelijk niemand die de verantwoordelijkheid neemt waardoor iedereen het probleem naar elkaar toe schuift, maar er geen oplossing gevonden wordt.

In 2006 was de schade nog 29 miljoen euro, in 2007 is dit al gegroeid naar 39 miljoen euro. "Dat bedrag is een inschatting, gebaseerd op de klachten die we ontvangen van onze leden. Ze krijgen met alle gebruikelijke soorten fraude te maken. Dat varieert van betalingen met frauduleuze passen tot bestellingen af laten leveren op nepadressen en er met de goederen vandoor gaan." aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org.

Het is voor winkeliers al mogelijk om online aangifte te doen, hiermee heeft Justitie geprobeerd de lat lager te leggen zodat winkeliers sneller aangifte zouden doen. Aangezien het resultaat van de aangifte nihil is, denken veel winkeliers dat het weinig zin heeft om aangifte te doen. Thuiswinkel.org pleit dan ook voor een centraal punt waar winkeliers aangifte kunnen doen. De politie moet dan wel een garantie toekennen dat er wat mee gedaan wordt. Indien dit in de toekomst mogelijk wordt, zullen winkeliers vaker aangifte doen en zal er ook resultaat zichtbaar zijn.

Dit is niet de eerste keer dat Thuiswinkel.org in gesprek gaat met de KLPD. De vorige keren beloofde de KLPD echter verbetering, maar daar is nooit iets van terecht gekomen.