Kleine datacenters hebben veel last van de oplopende prijs voor elektriciteit. Dit schrijft het Financieele Dagblad (FD). Dit kan tot grote gevolgen voor de onderlinge concurrentie leiden in de datacentersector en de overheid moet daarom ingrijpen, zo stelt branchevereniging Dutch Datacenter Association (DDA).

De sterk oplopende energieprijzen, niet alleen die van het gas maar ook die van elektriciteit, hebben onverwachte gevolgen voor de Nederlandse datacentersector. In de afgelopen dagen volgde de prijs voor elektriciteit die van het gas. Kostte een megawattuur eerst nog 30 euro, dit is inmiddels opgelopen tot ongeveer 300 euro per megawattuur.

Deze enorme prijsstijging heeft vooral gevolgen voor kleinere (regionale) datacenters met veel internationale klanten. Deze datacenters, die de backbone van de Nederlandse datacenterinfrastructuur vormen, kunnen moeilijk de gestegen elektriciteitsprijs aan deze klanten doorberekenen, aangezien die makkelijk kunnen overstappen naar een concurrent of een grotere datacenteraanbieder, volgens het FD.

Verstoring onderlinge concurrentie

De gestegen elektriciteitsprijs kan daarom leiden tot een verstoring van de onderlinge concurrentie, zo stelt de branchevereniging van Nederlandse datacenters DDA. Grotere, vaak internationaal opererende, datacenters kunnen deze gestegen prijzen wel makkelijker betalen en doorberekenen. Zij hebben eigen langetermijncontracten met energieleveranciers of betrekken stroom direct van speciaal aangelegde windparken. Kleinere datacenters hebben deze deals vaak niet, zodat zij nu door de hoge energieprijzen in hun voortbestaan worden bedreigd. Niet alleen door het verlies van klanten, maar ook doordat zij nu niet de middelen hebben voor innovatie en investeringen in duurzaamheid, zoals het zelf opwekken van energie.

Ingrijpen van de overheid

De brancheorganisatie wil een krachtig ingrijpen van de overheid, zoals een prijsplafond. In andere Europese landen, waaronder Frankrijk, heeft de overheid inmiddels al ingegrepen en prijsplafonds ingesteld zodat de hele datacenterinfrastructuur normaal blijft functioneren en er geen verschillen in de onderlinge concurrentie ontstaan.

Bovendien moet worden voorkomen dat Nederland zijn eigen datacenters kwijtraakt, wat gevolgen heeft voor soevereiniteit rondom data en het economisch herstel na de pandemie. Mocht dit niet gebeuren, dan voorspelt de DDA dat de energiecrisis rondom de Nederlandse datacenters ook grote gevolgen gaat hebben voor andere sectoren.