3min

De Nederlandse overheid zou voor een nog te bouwen datacenter van Facebook bij Zeewolde voorrang voor toegang tot het stroomnet hebben geregeld. Dit blijkt uit documenten van een Wob-verzoek van De Telegraaf.

Uit de door de ochtendkrant opgevraagde overheidsdocumenten blijkt dat de Nederlandse overheid Meta, het moederbedrijf van Facebook, voorrang heeft gegeven voor toegang tot het elektriciteitsnetwerk van Tennet. Dit voor het afnemen van stroom voor een nog te bouwen datacenter in Zeewolde. Bovendien wordt er door de netwerkbeheerder een speciaal energie-onderstation naast het datacenter aangelegd.

Concreet ging het, zo blijkt uit de documenten, om een persoonlijke ingreep van voormalig minister Eric Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ingreep volgde op stroeve onderhandelingen tussen netwerkbeheerder en Meta. Tennet zou bezwaren hebben tegen deze eisen, aangezien het Nederlandse elektriciteitsnetwerk al overspannen is en ook andere grootverbruikers graag een aansluiting willen hebben.

Meta stelde dat wanneer geen voorrang werd gegeven voor het nog te bouwen datacenter en geen speciaal onderstation werd aangelegd, de techgigant in een ander land zou gaan zoeken naar een locatie waarbij wel aan de eisen werd voldaan.

Lobby van Meta

De ingreep van de minister volgde na een intensieve lobby van Meta bij diverse Nederlandse ministeries, waaronder ook dat van de premier, Algemene Zaken. In een brief aan netwerkbeheerder Tennet, waarin de Nederlandse overheid grootaandeelhouder is en waarop het ministerie van EZK het toezicht uitoefent, stelde Wiebes dat de voorrang aan Meta ‘is gerechtvaardigd voor een afwijking van de normale werkwijze’ en dat de netwerkbeheerder alles in het werk moet stellen Meta op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten en het onderstation aan te leggen.

Veel bezwaren van ambtenaren

Volgens de nu vrijgekomen stukken ging de minister hierbij voorbij aan de adviezen van zijn ambtenaren. Die waren zeer sceptisch over de capaciteit die het datacenter zou moeten krijgen. Daarnaast twijfelden ze of Meta wel de opgegeven CO2-reductie zou kunnen halen en dat de toewijzing van zoveel groene stroom aan het bedrijf wel eens nadelig zou kunnen zijn voor het toekomstige draagvlak voor investeren in groene stroom. Daarnaast gaven ambtenaren aan dat de productiedoelen voor groene stroom op dit moment bij lange na niet worden gehaald. Ook zou Meta als grootverbruiker van energie een korting van 90 procent op de tarieven krijgen. Volgens de ambtenaren zou deze korting ook tot scheve ogen kunnen leiden.

Verder past de bouw van het datacenter niet in het datacenterbeleid van de Nederlandse overheid, zo geven de ambtenaren aan. Datacenters moeten vooral aan de randen van het land worden gevestigd. Daarnaast was er op het moment van aanvraag een stop op de verkoop van landbouwgrond, terwijl de Nederlandse overheid een groot deel van de grond voor het bewuste datacenter zelf bezit.

Oud-minister Wiebes legde de bezwaren terzijde en maande Tennet tot spoed toch snel aan de eisen van Meta te voldoen. Het enige bezwaar tegen de bouw van het bewuste datacenter van de oud-minister was dat het niet duidelijk was of de restwarmte voor andere doeleinden, zoals verwarming, kon worden ingezet.

Tip: Zeewolde krijgt een datacenter, Facebook maakt aanspraak op de bouw