KDE e.V., de non-profit support-organisatie achter de KDE-desktopomgeving, heeft tijdens de jaarlijkse KDE-conferentie Akademy gisteren enkele vernieuwingen aangekondigd. Belangrijkste vernieuwingen zijn een gedragscode, de oprichting van een community-werkgroep en een veiligheidsnet voor copyrightbewaking. KDE e.V. openbaarde tevens een eigen logo om zijn taak binnen KDE duidelijker te maken.

KDE Code of Conduct

KDE e.V. presenteerde op de Akademy-conferentie een gedragscode voor de KDE-community. De gedragscode reflecteert bestaande ongeschreven normen en waarden binnen de community. De volledige Code of Conduct zal later op de KDE e.V.-website verschijnen. De kern van de gedragscode komt neer op de volgende regels:

 • Wees attent
 • Wees respectvol
 • Wees collaboratief
 • Wees pragmatisch
 • Ondersteun anderen in de community
 • Zoek steun van anderen in de community

Community Working Group

Na veel voorbereiding is KDE’s eerste community-werkgroep opgericht. De taak van dit nieuwe door KDE e.V. gesteunde orgaan laat zich omschrijven als: "De community-werkgroep richt zich erop om als een centraal punt van contact beschikbaar te zijn voor communicatie over gebruikersbehoeften en bezorgdheid richting ontwikkelaars en intenties en plannen van ontwikkelaars richting gebruikers."

De eerste leden van de community-werkgroep zijn:

 • Anne Wilson
 • Juan Carlos Torres
 • Lydia Pintscher
 • Martin Fitzpatrick
 • Tom Albers

Fiduciary License Agreement

KDE e.V. bracht ook een nieuwe juridische bescherming van de copyrights binnen KDE. De Fiduciary License Agreement is een vrijwillige overeenkomst tussen KDE e.V. en de copyrighthouder van de code waarbij in geval van nood KDE e.V. de code onder een nieuwe licentie kan vrijgeven indien de copyrighthouder dit zelf niet meer kan. Een voorbeeld van zo’n noodgeval is wanneer de GPL-licentie in een rechtszaal ongeldig verklaard wordt.

Meer informatie over deze overeenkomst wordt eveneens later bekendgemaakt op de KDE e.V.-website.

KDE e.V. logo

Om KDE e.V. te onderscheiden van de rest van KDE en de taken van de organisatie beter naar voren te brengen is er een nieuw logo ontworpen door Oxygen-teamlid David Vignoni.

De drie vlaggen bovenop het logo representeren de drie hoofdtaken van de organisatie: het ondersteunen van de KDE-community, de KDE-community vertegenwoordigen en leiding geven aan de KDE-community.