‘3 procent van digitale strategieën leidt tot nieuwe inkomstenstroom’

‘3 procent van digitale strategieën leidt tot nieuwe inkomstenstroom’

Bijna driekwart van alle EMEA-organisaties heeft een digitale strategie, maar een piepkleine minderheid creëert optimale waarde. Een nieuw onderzoek van Nutanix wijst op een kloof tussen business en IT.

Nutanix onderzocht de digitalisering van organisaties in EMEA. Hoewel de meeste organisaties op hoog tempo digitaliseren, leveren de strategieën onvoldoende waarde op. 64 procent heeft een digitale strategie, maar slechts drie procent vond een of meerdere inkomstenstromen.

Nutanix ziet een mismatch tussen business en IT. Volgens de cloudspecialist horen digitale strategieën tot nieuwe inkomstenstromen te leiden. Niet alleen om te groeien, maar ook om de kosten van digitalisering te dekken. “Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat organisaties rekening moeten houden met oplopende kosten tijdens het draaien van meerdere cloud instances”, deelt Nutanix SVP EMEA Sammy Zoghlami.

Verbeteren met cultuur

De onderzochte organisaties zijn van mening dat digitale strategieën de meeste waarde opleveren wanneer C-level managers en IT-leiders samenkomen. Bijna de helft geeft aan dat de Chief Experience Officer (CXO) eindverantwoordelijk is voor digitaliserings-initiatieven, niet de IT-leider.

Verbeteren met technologie

Culturele verandering is belangrijk, maar ook technologie speelt een sleutelrol. 50 procent van de organisaties zegt dat investeringen in managed infrastructuur helpen bij verhogen van digitale waarde.

Zij lopen het risico op cloud sprawl, waarbij workloads opstapelen en de organisatie licentiekosten betaalt voor onnodige of niet-bestaande processen. Meer dan driekwart van de organisaties gaat cloud sprawl tegen door pay-as-you-use-licenties te omarmen.

Tip: Security-industrie is fundamenteel stuk: baseer investeringen op hard bewijs