1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Diverse ziekenhuizen hebben besloten dat ze hun Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) willen vervangen door software van bijvoorbeeld Google of Microsoft. De tien ziekenhuizen in kwestie geven aan gecharmeerd te zijn van Google Health en Microsoft’s Health Vault.

Deze uitspraken werden gedaan door Hans Kedzierski, bestuursvoorzitter van het Medisch Centrum Alkmaar.
"Met een gezamenlijk marktaandeel van twintig procent denk ik dat wij een duidelijk signaal naar de overheid afgeven."

Hij heeft aangegeven dat er in december concrete plannen onthuld worden: "Het EPD zoals de overheid dat voorstelt, is achterhaald," zegt Kedzierski. "De technologie die Google en Microsoft bieden, organiseert beter en efficiënter dan wat de pogingen van de overheid om bureaucratisch centra aan elkaar te koppelen opleveren."

Hans is samen met wat collega’s naar de Verenigde Staten afgereisd om te kijken hoe het systeem van Google daar functioneerde. Hij is erg te spreken over de systemen, zo heeft bijvoorbeeld Californië en Arizona in elke maanden tijd ongeveer acht miljoen dossiers weten aan te maken.

"Het biedt een integrale benadering waarbij de patiënt in controle is over zijn eigen gegevens. Daarbij moeten natuurlijk voldoende waarborgen worden ingebouwd voor de bescherming van de privacy en de afscherming van de gegevens die de patiënt wel mag inzien maar niet mag wijzigen. De patiënt kan er wel informatie aan toevoegen."

Microsofts systeem is sinds oktober 2007 op de markt. Dit terwijl Google haar systeem pas in februari dit jaar op de markt bracht.