min

Tags in dit artikel

,

Een groot deel van de freelancers is tevreden met hun baan als het gaat om het salaris. Bij vaste krachten ligt dit aantal veel lager. Over de werktijden zijn beide partijen wel positief.

Uit een onderzoek van detacheringsbureau iSense blijkt dat zo’n 72 procent van de freelancers tevreden is met hun werk. Als het gaat om vaste krachten is slechts 47 procent tevreden met hun werk. Het onderzoek, wat gedaan is onder 150 ICT’ers tussen de 19 en 58 jaar oud, richtte zich niet alleen op het salaris maar ook op de werktijden en het werk zelf.

Als gekeken wordt naar het salaris dan is zo’n 64 procent van alle ondervraagden wel tevreden met het salaris. Er is geen echte trend te ontdekken aangezien in 2004 minder dan de helft tevreden was over het salaris terwijl vorig jaar bijna tachtig procent tevreden was.

Ondanks dat een freelancer te maken heeft met meer papierwerk is deze toch vaker tevreden dan een vaste kracht. Kennelijk wegen de vrijheid, de eigen indeling van het werk, de invulling van de werktijd veel zwaarder dan het papierwerk waarmee de freelancer te maken heeft", aldus iSense recruiter Mariska Belder.

In het algemeen is ruim de helft van de ondervraagden wel tevreden met het werk. In 2004 was dit zo’n 68 procent. Een oorzaak van deze daling is waarschijnlijk te vinden in het feit dat er nu meer bedrijven op zoek zijn naar ICT’ers. Daardoor denken sommige mensen dat ze het bij een ander bedrijf beter zullen hebben.