min

Tags in dit artikel

, , , ,

De reorganisatie van HP zal minder Nederlandse ontslagen tellen dan werd verwacht. Het gaat in totaal om 421 ontslagen in plaats van de verwachtte 560 ontslagen. Ook is er een akkoord bereikt tussen HP en de vakbonden over het sociaal plan voor de dochteronderneming EDS.

Het gaat hier om de Nederlandse tak van HP en EDS. "Het blijkt dat relatief veel mensen op internationale functies zitten en dus niet specifiek voor de Nederlandse organisatie werken. Dat zijn dan collega’s die experts zijn op een bepaald vakgebied. Bovendien vindt veel dienstverlening en ondersteuning op Nederlandse contracten al plaats buiten Nederland. Het kan zijn dat een aantal banen op internationale functies gereduceerd wordt, maar dat zou dan een heel klein percentage van het totaal zijn." aldus HP-woordvoerder Herbert Wormgoor,

Het sociaal plan is van toepassing op de werknemers van EDS, een dochteronderneming van HP. HP heeft zelf een andere sociaal plan waar dit plan weer op gebaseerd is. EDS wordt, zoals verwacht, het hardst getroffen door de reorganisatie. Van de 421 ontslagen vallen er 381 bij EDS en de rest bij HP.

De grootste verandering in het sociaal plan is van toepassing om werknemers die meer dan 115.000 euro bruto per jaar verdienen. Tot één juni 2009 krijgen deze werknemers bij ontslag nog maximaal twee keer het bruto jaarsalaris als gouden handdruk. Na deze tijd wordt dit teruggebracht tot één keer het bruto jaarsalaris.

HP wil deze verandering nu zelf ook doorvoeren in het eigen sociaal plan. De vakbonden zijn het hier echter niet mee eens. Er zou volgens de vakbonden geen goede reden zijn om deze verandering door te voeren.