2min

De arbeidsinspectiediensten stellen illegale aanstelling en inbreuken op de arbeidswetgeving bij de glasvezeluitrol van Proximus vast.

De Tijd schrijft over de constateringen van de Belgische arbeidsinspectiediensten. De problemen doen zich voor bij onderaannemers die in opdracht van Proximus de fysieke aanlegtrajecten voor rekening nemen. Bij de controles in Oost- en West-Vlaanderen en in Antwerpen waren liefst 17 onderaannemers, 60 werknemers, zeven ZZP’ers en één stagiair actief. Bij meer dan de helft van de personen werden sociale inbreuken vastgesteld. Daarnaast hielden 11 onderaannemers en twee ZZP’ers zich niet aan de wettelijke verplichting hun werkzaamheden dagelijks op te geven.

Er werden vier illegale tewerkgestelde Moldaviërs aangetroffen. Ook werden zwartwerken, overtredingen van de arbeidswetgeving en inbreuken op de werkloosheidsreglementering geconstateerd.

Proximus verrast

De Belgische operator Proximus is verrast over de omstandigheden die de arbeidsinspecteurs bij de aanleg van zijn glasvezeluitrol hebben aangetroffen. De operator geeft aan weinig informatie te hebben over deze activiteiten of daar niet van op de hoogte te zijn. Proximus geeft aan de zaa, in samenwerking met zijn partners en onderaannemers te gaan onderzoeken en contact op te nemen met de verantwoordelijke autoriteiten.

In een Twitter-bericht geeft Proximus aan dat integer en ethisch handelen van het grootste belang worden geacht en dat dit ook van samenwerkende partijen wordt verwacht. “Al onze policies en contracten met externe partners bevatten duidelijke bepalingen omtrent het respecteren van de sociale- en arbeidswetgeving. Indien blijkt dat er effectief onregelmatigheden plaatsgevonden hebben op werven in onze opdracht, zullen wij onze controleprocedures kritisch tegen het licht houden en de nodige acties ondernemen ten aanzien van de betrokken partijen”, luidt de reactie.

Reactie Belgische overheid

Inmiddels heeft ook de Belgische regering gereageerd op de misstanden bij de Belgische operator, die tevens staatsbedrijf is. De verantwoordelijke minister van Overheidsbedrijven Petra de Sutter heeft Proximus op het matje geroepen, schrijft Datanews. In een gezamenlijke verklaring zou naar aanleiding van dit gesprek Proximus zijn oude contracten proberen aan te passen aan de regelgeving die voor nieuwe contracten geldt. Hierbij mogen overheidsbedrijven maar met maximaal twee lagen aan onderaannemers werken.

Ook gaat Proximus op zeer korte termijn overleggen met al zijn onderaannemers om de misstanden aan te kaarten en op te lossen. De contracten van deze aannemers zullen dan ook tegen het licht worden gehouden. Verder is de operator bereid te getuigen in het Belgische parlement.