2min

In een aangenomen motie geeft de Tweede Kamer het kabinet de opdracht om de doorgifte van persoonsgegevens en overheidsdata naar cloudaanbieders in vooral de VS te heroverwegen. De Nederlandse regering zou daarnaast meer moeten inzetten op een Europees cloudinitiatief, zoals Gaia-X.

In de aangenomen motie roept de Tweede Kamer de regering op om nogmaals na te denken over de doorgifte van persoonsgegevens en overheidsdata aan cloudaanbieders van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Vooral wordt hierbij gedoeld op het doorgeven van deze data aan de grote cloudaanbieders in de VS, zoals AWS, Microsoft Azure en Google Cloud.

Deze aanbieders domineren de (public) cloudomgevingen, maar het opslaan van data bij deze aanbieders is allesbehalve veilig voor de privacy van deze gegevens, zo stellen de indieners van de motie. Zeker omdat de gegevens, ondanks dat ze mogelijk in binnen de EER gevestigde datacenters worden opgeslagen, toch mogelijk nog kunnen worden ‘’doorgesluisd’ naar buiten de EER en daar onder de daar geldende wet- en regelgeving komen te vallen.

Ruime Kamermeerderheid

De motie werd ingediend door alle regeringspartijen en de partij Volt. Hierdoor was een meerderheid voor het aannemen van deze motie al op voorhand een zekerheid. Ook het grootste deel van de rest van oppositie ging in het voorstel mee. Tegenstemmers van de motie waren de PVV, FvD, Groep Van Haga en JA21.

Of de regering de motie daadwerkelijk gaat uitvoeren, is onbekend.

Meer aandacht voor Europese initiatieven

In de motie riepen de indieners ook op meer aandacht te gaan geven aan Europese alternatieven voor de diensten van de cloudaanbieders van buiten de EER en hiervoor ook daadwerkelijk een keuze te maken. Denk hierbij aan het pan-Europese initiatief Gaia-X.

Dit initiatief is niet gericht op het ontwerpen en bouwen van een eigen (public) cloudinfrastructuur. Meer moeten richtlijnen, Europese regelgeving en documentatie ervoor zorgen dat bedrijven en instellingen veilig onderling data kunnen uitwisselen of gegevens opslaan.