2min

Tags in dit artikel

, ,

In de “Worldwide xOps Census and Forecast” schetst IDC een beeld van een toekomst waarin IT-professionals de komende vijf jaar getuige zullen zijn van een opmerkelijke transformatie in hun verantwoordelijkheden.

De dagen van puur operationele rollen zijn volgens IDC voorbij. Het voorziet een overgang naar meer technische en gefocuste functies waarbij vaak softwareontwikkeling komt kijken.

Deze fundamentele verschuiving zal leiden tot een CAGR-afname van min 8,2 procent voor IT-operationsrollen van 2022 tot 2027, terwijl sysadmin-klussen in dezelfde periode een CAGR van min 7,8 procent zullen doormaken.

Het is niet allemaal slecht

DataOps banen zullen naar verwachting floreren met een groei van 17,9 procent. Ondertussen zullen de MLOps-vacatures met 20,1 procent toenemen.

In de wereld van DataOps maken professionals gebruik van een mix van technologieën en methodologieën om een consistente en continue levering van datawaarde te garanderen. Hierbij worden datageoriënteerde perspectieven geïntegreerd met automatisering en agile software engineeringprincipes om kwaliteitsresultaten te garanderen.

Aan de andere kant zijn beoefenaars van MLOps verantwoordelijk voor het stroomlijnen en automatiseren van de volledige levenscyclus van machine learning (ML), van data-inname tot modelimplementatie, monitoring en daarna. Door de principes van DevOps toe te passen op ML-processen navigeren deze mensen door het ingewikkelde landschap van het beheren en automatiseren van ML-gegevens, pipelines, code en modellen.

Gemengde rollen

Al Gillen, IDC’s Group Vice President voor Software Development en Open Source, schrijft deze transformatieve verschuivingen toe aan de opkomst van de cloud. Gillen onderstreept dat de huidige tellingsgegevens een eenmalige transformatie binnen het IT-personeel laten zien.

Hij vergelijkt de veranderende dynamiek met de periode tussen 1997 en 2002, toen de opkomst van het commerciële internet en het dot-com tijdperk een revolutie teweegbrachten in de IT van bedrijven. Dit zorgde voor een golf van webontwikkelaars en netwerkexperts.

Gillen benadrukt dat de toegenomen toepassing van cloud computing een soortgelijke transitie in moderne IT-teams teweegbrengt. Als gevolg daarvan bevinden veel IT-medewerkers zich in hybride rollen die van hen verlangen dat ze meegroeien met een veranderend landschap.

Lees ook: Nieuwe domeinen van Google onder vuur