2min

De Europese Commissie wil een digitale euro invullen om transacties voor Europeanen makkelijker te maken. Daarnaast zou het een stabiel alternatief zijn voor het wilde westen van cryptomunten omdat de Europese Centrale Bank (ECB) de waarde ervan garandeert. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil echter meer duidelijkheid over hun rol hierbij.

Specifiek vraagt de NVB in een persbericht om duidelijkheid rondom “de kosten voor burgers en bedrijven, de impact van de digitale euro op de privacy van de gebruikers en de gevolgen voor de financiële stabiliteit.”

Nog geen realiteit

De EU-plannen zijn sinds vorige week omgezet in een daadwerkelijk wetsvoorstel, maar er zijn nog veel politieke hordes te nemen.. Wel is duidelijk dat het gaat om een elektronische manier van betalen met geld dat niet van een private bank komt. Er ontbreekt dus een tussenpersoon die nu wel bij bankrekeningen van toepassing zijn. Eveneens gaat het bij een conventionele bank uiteindelijk niet om daadwerkelijk digitaal geld, maar een virtuele representatie van contant geld dat in theorie altijd op te vragen is. Het plan bevond zich al sinds oktober 2021 in de onderzoeksfase.

Het is logisch dat de banken graag willen weten wat ze in de toekomst in relatie tot de digitale euro gaan betekenen. Men laat weten: “De NVB ziet de introductie van de digitale euro als een fundamentele verandering van het huidige geldstelsel. De komende tijd zal goed in kaart moeten worden gebracht wat de gevolgen zijn van het ontwerp van de munt voor de kosten die deelnemers aan het betalingsverkeer moeten gaan maken, en ook voor de financiële stabiliteit.”

Schaal beperkt

Begin dit jaar werd al bekend dat de ECB geen toestemming wil verlenen om de nieuwe munteenheid in te zetten voor bijvoorbeeld energierekeningen of huur. Het gaat dus enkel om eenvoudige, eenmalige betalingen. Zo hoopte het al enige angsten bij banken weg te nemen. Dat lijkt vooralsnog dus nog niet volledig geslaagd.

Tip: Digitale euro wordt gratis maar beperkt, zegt Europese Centrale Bank

Onderzoek vanuit Brussel liet zien dat burgers zich vooral zorgen maken over de privacy va de nieuwe munteenheid (43 procent), terwijl ook security (18 procent), bruikbaarheid (11 procent), extra kosten (9 procent) en offline-gebruik (8 procent) bij de ondervraagden belangrijk waren.