2min

De Europese Gigabyte Infrastructure Act is met wijzigingen voorlopig goedgekeurd. De wetgeving dient een versnelde aanleg van een gigabitnetwerken in de lidstaten mogelijk te maken. De technische details moeten nog wel worden uitgewerkt.

De Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement hebben onlangs een voorlopig akkoord gesloten over de Gigabit Infrastructure Act. Deze goedkeuring kent echter wel een aantal aanpassingen ten opzichte van het originele wetsvoorstel van de Europese Commissie. Onder meer zijn er nu uitzonderingen voor kritieke infrastructuur en krijgen kleinere gemeenten een overgangsperiode voordat de wijzigingen verplicht worden.

Ook zijn er specifieke bepalingen gekomen die de connectiviteit op het platteland en in afgelegen gebieden moeten bevorderen.

Kritiek Europese telecom- en internetaanbieders

In een reactie op het voorlopige akkoord over de Gigabit Infrastructure Act reageert de belangenorganisatie van Europese telecomoperators en internetaanbieders ETNO met kritiek. In de ogen van deze groep wijkt het resultaat van de politieke onderhandelingen in de Europese wetgevende gremia af van de ambities die eerder werden gesteld.

Zo zouden belangrijke maatregelen voor het verminderen van de tijdsduur en kosten van de uitrol zijn afgezwakt. Zo zouden bedrijven die de gigabitnetwerken moeten aanleggen stilzwijgend toestemming krijgen voor de werkzaamheden, maar dit is nu optioneel geworden. Dit leidt volgens ETNO tot fragmentatie in de markt.

EU Gigabit Infrastructure Act

Bedrijven kunnen door de wet straks sneller en tegen minder kosten in de EU gigabitnetwerken aanleggen. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat tegen 2030 vrijwel ieder huishouden, via glasvezel of via 5G, in de lidstaten over een internetverbinding van minimaal 1 Gbps kan beschikken.

De wet trekt de regelgeving voor het verlenen van de aanlegvergunningen binnen de EU gelijk, zodat het aanvragen van een gigabitverbinding makkelijker kan gebeuren. Ook moeten overheidsgebouwen meewerken aan het plaatsen van infrastructuur, zoals het plaatsen van 5G-zendmasten. Dit geldt eveneens voor het delen van zendmasten; dat moet met de nieuwe wetgeving makkelijker worden.

In totaal trekt de EU voor deze maatregelen een bedrag van 65 miljard euro uit.

Technische details nog uitwerken

Voor de Gigabit Infrastructure Act van de EU moeten nog wel de technische details worden uitgewerkt. Hierover gaan technische deskundigen zich binnenkort buigen. De wet wordt pas waarschijnlijk in 2025 van toepassing.

Lees ook: Veiling 3,5GHz-band vindt voor zomer 2024 plaats