2min

De voorgenomen verhuizing van de SIDN-infrastructuur naar de public cloud van Amazon Web Services (AWS) is nog geen voldongen feit. Dat zegt demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken in een recente brief aan de Tweede Kamer. Naast andere afspraken gaat SIDN nu via een ‘quick scan’ alternatieven onderzoeken.

Naar aanleiding van de berichtgeving in januari heeft minister Adriaansens, samen met staatssecretaris voor Digitalisering Van Huffelen, gesprekken gevoerd met het bestuur van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). Op basis van deze gesprekken concludeert de minister nu dat de verhuizing nog geen ‘voldongen feit’ is. SIDN heeft weliswaar verhuisplannen, maar deze zouden pas gepland zijn voor 2025.

Wel is eind vorig jaar in overleg met het ministerie ter sprake gebracht dat SIDN een verhuizing van delen van zijn infrastructuur naar de cloud noodzakelijk acht. Verhuizen naar AWS had hierbij de voorkeur.

In antwoord op Kamervragen van GroenLinks-PvdA, NSC en D66 zei de minister daarom ‘verrast’ te zijn door het nieuws dat SIDN een deel van zijn infrastructuur naar AWS wilde overbrengen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zou hiervoor door de beheerder van het .nl-domein niet schriftelijk zijn geïnformeerd.

‘Quick scan’ naar alternatieven

Op verzoek van de minister neemt SIDN daarom nu geen verdere stappen die een verhuizing naar AWS onomkeerbaar maken. De stichting is verzocht in het vervolg de nodige belanghebbenden, waaronder de Rijksoverheid, nauwer te betrekken.

Ook komt er een ‘quick scan’ om te onderzoeken of er toch geen Nederlandse of Europese alternatieven zijn voor de voorgenomen migratie naar AWS. Natuurlijk moeten deze alternatieven daarbij wel voldoen aan de eisen die SIDN stelt.

Voldoen aan wet- en regelgeving

De minister heeft de SIDN erop gewezen ze ook bij een verhuizing moet blijven voldoen aan wetgeving als de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en de AVG. De verhuizing kan volgens de demissionair minister alleen plaatsvinden als deze processen zijn afgerond en SIDN aan haar zorgplicht voldoet.

Om te voldoen aan de AVG is de beheerder van het .nl-domein verplicht een Data Protection Impact Assessment (DPIA) en een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) te laten uitvoeren. Hiermee moeten ook alle risico’s en oplossingen voor de privacy helder worden die een verhuizing met zich mee brengt.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) gaat als toezichthouder verder beoordelen of de verhuizing risico’s oplevert voor de veiligheid, integriteit en continuïteit van het .nl-domein. Ook bekijkt de inspectie in hoeverre SIDN deze risico’s kan tegengaan door bestaande of aanvullende maatregelen.

SIDN heeft nog niet gereageerd op de Kamerbrief van de minister.

Lees meer: Hoogleraar TU Delft: AWS-migratieplan SIDN slecht idee